"Liczyliśmy na niektórych posłów. Zawiedliśmy się". Błyskawiczna reakcja Kościoła na przyjęcie konwencji antyprzemocowej

- Nie rozumiem postaw wielu posłów, co do których wydawało mi się, że moglibyśmy na nich liczyć. Okazało się, że zawiedliśmy się - komentował ratyfikację konwencji antyprzemocowej rzecznik KEP ks. Józef Kloch.
- Nasz parlament zachowuje się jak firma, pracująca na akord, która ma do wykonania na czas zamówione dzieło. Nie było żadnej narady, nie było żadnej szerokiej debaty, została zignorowana krytyczna opinia licznych środowisk. Nie było dyskusji, za to jest wykonanie "planu". Parlament nie jest już miejscem debaty, narady, refleksji - komentował pracę Sejmu, zaraz po ratyfikowaniu konwencji antyprzemocowej, łomżyński biskup-senior Stanisław Stefanek. - Filozofia, zawarta w przegłosowanej dziś przez Sejm Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej przekształca społeczeństwo w "obóz" - kontynuował.

Kościół ogłasza kres cywilizacji

- To jest naruszenie podstawowych zasad cywilizacyjnych - ubolewa rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Józef Kloch. - Nie rozumiem postaw wielu posłów, co do których wydawało mi się, że moglibyśmy na nich liczyć. Okazało się, że zawiedliśmy się - komentował. ks. Kloch stwierdził, że posłowie zignorowali zdanie Episkopatu Polski, ale również Watykanu.

- W tej Konwencji rodzina została pokazana jako miejsce patologii i przemocy. I wskazuje się też, że zabezpieczenie człowieka przed przemocą ma zależeć nie od serc konkretnych ludzi, które są wrażliwe i które, począwszy od matki, troszczą się o człowieka, więc trzeba je kształtować i wychowywać - opowiadał o znaczeniu dokumentu, bp Stefanek.

Konwencja

Sejm RP przyjął dziś ustawę o ratyfikacji Konwencji Rady Europy. Ma ona zapobiegać i zwalczać przemocy wobec kobiet i przemoc domową. Jej uchwalenie nie oznacza jeszcze ratyfikowania konwencji, ale upoważnia do tego prezydenta RP. Za konwencją opowiedziało się 254, przeciw - było 175, 8 wstrzymało się od głosu.Więcej o:

Dostęp Premium TOK FM

Serwis informacyjny

Komentarze (649)
"Liczyliśmy na niektórych posłów. Zawiedliśmy się". Błyskawiczna reakcja Kościoła na przyjęcie konwencji antyprzemocowej
Zaloguj się
 • much0m0r.sr0m0tnik0wy

  Oceniono 1996 razy 1836

  Zawiedliście się?
  Wy - 60 000 przeciwko 38 000 000

  Mam nadzieję, że to dobry początek waszych zawodów.

  Oddacie wszystko z nadwyżką.

 • musa-kusa

  Oceniono 1613 razy 1543

  Posłowie na Sejm RP zignorowali zdanie Watykanu?!
  No to rzeczywiście skandal...

 • precz_z_komunia

  Oceniono 1124 razy 1042

  Urzędnicy Watykanu pora na rokosz!
  Macie wprawę w niszczeniu Polski!

 • endrju1521

  Oceniono 1082 razy 1004

  Nad czym lamentujecie, wy stare capy ? ? ? ?

  Przecież Was, katolików, to prawo nie dotyczy,

  bo w waszym "kościele" nie ma przemocy,

  jest ślepa wiara, posłuszeństwo i ład boży.

 • zorn.gottes

  Oceniono 839 razy 795

  to wy, panie kloch, pan i pana koledzy w kieckach naruszacie podstawowe zasady cywilizacyjne.
  dzięki wam tylko głód, śmierć, wojny, bieda i nieszczęścia i tak już od wieków.
  najwyższy czas przyznać, że ziemia nie jest płaska i że białe to białe a czarne to wy.

 • raab2

  Oceniono 726 razy 696

  .."Liczyliśmy na niektórych posłów. Zawiedliśmy się"..
  Następna dotacja do "muzeum" załatwi sprawę..

 • member11

  Oceniono 622 razy 588

  Tak sobie obserwuję kościół katolicki. Jego
  wiernych, kapłanów, hierarchów. Analizuję czasami
  jego historię i dogmaty. Obserwuję jego wyczyny te
  z przeszłości i te teraźniejsze. Z coraz większym
  zdumieniem zastanawiam się jak to możliwe, że coś
  tak absurdalnego i tak mocno w sumie skierowanego
  przeciwko człowiekowi może w tak masowym wymiarze
  egzystować i tak trwać przez niemal dwa tysiące
  lat trzymać władzę nad umysłami ciągle tak
  ogromnej rzeszy ludzi. Bo czymże była jest i
  zapewne jeszcze długo będzie ta przedziwna
  instytucja. Bo kościół katolicki jest instytucją.
  Jest instytucją i jedną z największych na świecie
  sekt wyspecjalizowanych w doskonałym praniu mózgów
  owieczkom swoim. Jest instytucją i sektą zarazem,
  mroczną i tajemniczą w jakiś ciemny sposób. Czym
  jest tak naprawdę ten potężny twór trzymający
  władzę nad umysłami ogromnych mas ludzkich ?
  Przecież zawsze był jest i chyba będzie wrogiem
  zapiekłym wszelkiego postępu, rozwoju nauki,
  oświecenia i wolnej myśli. To kościół katolicki z
  kobiety czynił przez wieki całe istotę gorszą,
  niższą i nieczystą. To on ledwo narodzone i
  niczego nieświadome dzieci przywłaszcza sobie
  rytuałem zwanym chrztem. To jego hierarchowie
  przez wieki całe czynili kobiecie krzywdę
  niewyobrażalną. I trwają w swoim uprzedzeniu do
  dzisiaj hołubiąc i broniąc swojego patriarchalnego
  tworu. To kościół katolicki z erotyzmu jego całego
  piękna uczynił mroczny i czarny grzech. Seks,
  miłość wolną, piękną, pełną doznań duchowych i
  zmysłowych sprowadził do ohydnego podziemia
  ludzkiej świadomości i trzyma tam świadomość
  swoich wyznawców do dzisiaj. To kościół katolicki
  do perfekcji doprowadził sztukę fałszerstw,
  kłamstw, przeinaczeń. To on przez wieki całe
  tworzył dogmaty, prawa jakieś wynaturzone
  wmawiając maluczkim boskie w tym sprawstwo. To
  kościół z boga uczynił pamiętliwego, złośliwego
  kata karzącego na lewo i prawo za wszystko i
  wszędzie i strącającego do wymyślonego przez
  kościół piekła bez opamiętania wszystkich, którzy
  mu pod rękę wpadną. To kościół wymyślił celibat.
  Jeden z najbardziej chorych i wynaturzonych
  pomysłów, jaki sobie można tylko wyobrazić.
  Posunął się nawet do super bzdury wymyślając
  niepokalane poczęcie i pozbawiając matkę Chrystusa
  - czołowej przecież postaci kościoła - wszystkich
  pięknych cech erotycznej kobiecości,
  macierzyństwa, miłości nie tylko zmysłowo -
  cielesnej, ale i duchowej. To kościół wreszcie
  jeszcze do nie tak dawna prowadził krwawe krucjaty
  nawracając niewiernych krwawo ogniem i mieczem na
  łono jedynie słusznej wiary. To kościół katolicki
  wsławił się takimi wynalazkami jak święta
  inkwizycja, palenie na stosach wolnomyślicieli,
  ludzi nauki, sztuki, oświecenia i postępu. To
  kościół katolicki zapisał się niezwykłą wręcz
  chciwością i pazernością gromadząc majątki i dobra
  nieprzebrane nie ustając w tej działalności nigdy.
  Tak sobie myślę czasami, ja - ateista
  zatwardziały, że Bóg to musi być jednak istotą
  niezwykle dobrą, mądrą i tolerancyjną albo go po
  prostu nie ma. Inaczej sobie nie potrafię
  wytłumaczyć jego milczącej zgody na wyczyny
  kościoła, który imieniem tego Boga się przecież
  pieczętuje. Chyba, że ten Bóg rzeczywiście jest
  taki, jakim go kościół katolicki przedstawia.
  Kościół katolicki to instytucja wciąż zaborczo
  aktywna. Nigdy nie spoczywa na laurach. Kościół
  katolicki w Polsce przepuszcza totalną ofensywę.
  Czuję się osaczony religią, kościołem wyznawcami
  jedynie słusznej religii. Jest wszędzie. W prasie,
  telewizji, radiu. Jest w szkole, w urzędach i na
  ulicy. Wciska się do mojego domu i łóżka. Nie mogę
  wysłuchać wiadomości bez informacji o poczynaniach
  biskupów alkoholików,oszustów kardynałów, księży pedofilów, papieża kapusia.

 • much0m0r.sr0m0tnik0wy

  Oceniono 601 razy 583

  Słowo "targowica” jest w języku polskim synonimem najcięższej zdrady narodu i państwa. Przywódcy konfederacji targowickiej dążyli do podziału państwa na samodzielne prowincje i nie zamierzali poddać się prawom ustanowionym przez Konstytucję 3 Maja.

  Obecni TARGOWICZANIE też zostaną osądzeni.
  "„Zaskoczony uchwaleniem dnia 3 maja 1791 roku konstytucji, nuncjusz papieski, Saluzzo, natychmiast donosił do Rzymu, że ustawa majowa była zamachem stanu dokonanym przy udziale aprobującego tłumu, a więc miała pozór rewolucji.”
  Zwracając się do papieża, nuncjusz zalecał wstrzymanie się od sformułowań, które mogłyby pochwalić lub aprobować Konstytucję 3go maja. Nazywał też H.Kołłątaja, St.Staszica i Scypiona Piattolego (osobisty sekretarz króla) „jakobinami i złymi duchami króla.” Kuria rzymska i polski kler obawiali się, że Polacy nie poprzestaną na Konstytucji, lecz pójdą dalej – wzorem rewolucji francuskiej – pozbawią wszelkich funkcji państwowych, zlikwidują przywileje kleru, położą rękę na jego majątku, a księży przeniosą na państwowe pensje. Co już częściowo miało miejsce po uchwaleniu w roku 1789 przez Sejm Wielki ustawy przeznaczającej dochody z diecezji krakowskiej na wojsko polskie. Zaborcy zaś gwarantowali Kościołowi nienaruszalność praw i dóbr. Papież Pius VI dał Rosji zielone światło do wojny z Polską i jej rozbioru, kierując 24.02.1792 r. brewe dziękczynne do Katarzyny II, w którym nazwał ją heroiną stulecia i sławił jej podboje. Wśród nich wymienił pierwszy rozbiór Polski."
  KU PAMIĘCI ZDRAJCOM GŁOSUJĄCYM PRZECIW
  "Większość czołowych przywódców konfederacji targowickiej zostało skazanych na śmierć i powieszonych w czasie insurekcji kościuszkowskiej.

  Po opanowaniu Wilna przez powstańców, sąd kryminalny skazał na powieszenie hetmana wielkiego litewskiego Szymona Kossakowskiego. Wyrok wykonano publicznie 25 kwietnia 1794 na placu przed tamtejszym ratuszem.

  "9 maja 1794 na Rynku Starego Miasta w Warszawie powieszeni zostali publicznie przywódcy konfederacji skazani na karę śmierci przez Sąd Kryminalny Księstwa Mazowieckiego: biskup inflancki Józef Kazimierz Kossakowski, hetman wielki koronny Piotr Ożarowski, marszałek Rady Nieustającej Józef Ankwicz, hetman polny litewski Józef Zabiełło.

  28 czerwca 1794 wzburzony lud warszawski dokonał samosądów na członkach konfederacji targowickiej posądzanych o zdradę. Przed Kościołem św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu powieszeni zostali: biskup wileński Ignacy Massalski, kasztelan przemyski Antoni Czetwertyński, poseł do Turcji Karol Boscamp-Lasopolski, szambelan Stefan Grabowski, instygator królewski Mateusz Roguski, szpieg rosyjski Marceli Piętka, adwokat Michał Wulfers, instygator sądów kryminalnych Józef Majewski."

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX