Arłukowicz o karaniu za in vitro: To poza granicami absurdu

- Nie będę dyskutował z granicami absurdu - tak minister zdrowia Bartosz Arłukowicz skomentował kontrowersyjny projekt PiS-u zakazujący przeprowadzania in vitro i wprowadzający ze nie karę do dwóch lat więzienia. - Za tę metodę wynalazca dostał Nagrodę Nobla - mówił Arłukowicz w Radiu Zet.


- Kiedy słyszę z ust byłego ministra zdrowia, że chce karać ludzi za to, że chcą mieć dzieci, że chcą leczyć chorobę, jaką jest niepłodność, że chcą stosować metodę, za którą jej wynalazca dostał Nagrodę Nobla, to znaczy, że poruszamy się w takich granicach absurdu, że odnoszenie się do tego merytoryczne jest po prostu niewiarygodne - mówił Bartosz Arłukowicz w Radiu Zet. Dodał, że "możemy dyskutować o prawie, a nie o wymysłach tego typu".

Złożone w Sejmie przez Prawo i Sprawiedliwość projekty ustaw zakazujące in vitro były krytykowane nawet przez prawicowych czytelników. Nazywane są "politycznym samobójstwem", "bestialskimi i skandalicznymi" projektami.

Pierwszy projekt PiS przewiduje zakaz "tworzenia embrionu ludzkiego poza organizmem kobiety". Wprowadza też zakaz działań powodujących śmierć embrionu ludzkiego oraz odpłatne lub nieodpłatne rozporządzanie embrionem.

Drugi projekt opiera się na "zakazie powodowania śmierci embrionu ludzkiego". PiS proponuje również, by za zastosowanie metody in vitro przewidziana była kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności. - Chodzi o wyraźne powiedzenie, że in vitro jest niedopuszczalne - mówił niedawno o projekcie Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Więcej o:

Dostęp Premium TOK FM

Komentarze (5)
Arłukowicz o karaniu za in vitro: To poza granicami absurdu
Zaloguj się
 • arezo

  Oceniono 13 razy 7

  Panie Arłukowicz, zanim Pan wygłosisz osobiste opinie, skonsultuj się Pan z Ministrantem Opus-Dei Gowinem...to on lepiej wie co jest absurdalne w tej materii, on nawet słyszy krzyk zamrażanych komórek. Więc kłódka na buzi bo do "stosów" w naszym kraju, już niedaleko.

 • anna12-3

  Oceniono 12 razy 6

  Jakoś ten hipokryta zapomina o absurdach projektu swojego przyjaciela Gowina. W tym projekcie jak wół stoi:
  "Rozdział VI.
  Przepisy administracyjne i karne
  Art. 52.
  1. Kto wbrew przepisom ustawy tworzy embrion ludzki poza organizmem matki,
  podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  2. Kto tworzy chimerę lub hybrydę,
  podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5
  3. Tej samej karze podlega, kto to dopuszcza się klonowania.
  Art. 53
  1. Kto niszczy embrion ludzki,
  polega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

  Art. 54.
  1. Kto rozpowszechnia ogłoszenia o odpłatnym zbyciu, nabyciu lub o pośredniczeniu w odpłatnym zbyciu lub nabyciu gamety lub embrionu ludzkiego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do roku.
  2. Kto w celu uzyskania korzyści majątkowej nabywa lub zbywa gametę lub embrion ludzki, pośredniczy w ich nabyciu lub zbyciu, podlega karze pozbawienia wolności od lat 3.
  3. Kto w celu uzyskania korzyści majątkowej wbrew przepisom ustawy gromadzi, przechowuje lub udostępnia gamety lub embriony ludzkie podlega grzywnie, karze pozbawienia wolności do lat 3.
  4. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1-3 stałe źródło dochodu, podlega karze pozbawienia wolności od lat 5.
  5. Kto w celach prokreacyjnych umieszcza w organizmie kobiety gametę innej kobiety, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2

  Art. 55.
  1. Kto prowadzi procedurę medycznie wspomaganej prokreacji z naruszeniem przepisów ustawy lub wbrew warunkom określonym w zezwoleniu o którym mowa w art. 15,
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  2. Tej samej karze podlega, kto niedopełniając obowiązków lub nadużywając uprawnień dopuszcza do prowadzenia procedury wspomaganej prokreacji z naruszeniem przepisów ustawy.
  3. Jeżeli następstwem czynu określonego w ust. 1 lub 2 jest zniszczenie embrionu albo skutek określony w art. 52 ust. 2 lub 3, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  Art. 56.
  1. Kto dokonuje ingerencji w genom ludzki powodującą jego dziedziczne zmiany podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  2. Kto wbrew przepisom ustawy dokonuje ingerencji w zapis genetyczny gamety, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat.
  3. Tej samej karze podlega ten, kto wbrew przepisom ustawy nie niszczy gamety o zmienionym zapisie genetycznym.
  4. Kto wbrew przepisom ustawy wykorzystuje gametę określą w ust. 2 w celach prokreacyjnych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  5. Kto wbrew przepisom ustawy prowadzi badania genetyczne embrionu ludzkiego,
  podlega karze grzywny lub karze ograniczenia wolności.
  .
  Art. 57.
  W przypadku skazania za czyn określony w art. 52, 53, 54, 56 ust. 1, 4 lub 5, sąd orzeka zakaz pełnienia funkcji lub wykonywania zawodu związanego z prowadzeniem procedury medycznie wspomaganej prokreacji.
  Art. 58.
  1. Kto niedopełnia obowiązku przekazania informacji do Centralnego Rejestru Biomedycznego lub prowadzenia rejestrów albo dokumentacji w sposób wymagany przez ustawę, polega karze grzywny lub ograniczenia wolności.
  2. W przypadku skazania za wykroczenie określone w ust. 1 sąd może orzec zakaz pełnienia funkcji lub wykonywania zawodu związanego z prowadzeniem procedury medycznie wspomaganej prokreacji.

  Oczywiście tego się nie dyskutuje i tam nie widać absurdów.

 • ciemnyludd

  Oceniono 7 razy 5

  Granice absurdu Prezesa NIE ISTNIEJĄ... są niezgłębione jak granice kosmosu...

 • buzz_pl

  Oceniono 1 raz -1

  Pan minister też się nie POPIS-ał ?

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX