Kino / Na / Przeciw / Wykluczeniu

mat .org.
07.03.2017 , aktualizacja: 07.03.2017 15:52
A A A
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Kino Atlantic, Radio TOK FM oraz Entropia Słowa zapraszają psychologów i pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców młodzieży oraz animatorów kultury oraz młodzieżna na cykl pokazów edukacyjnych czyli Kino / Na / Przeciw / Wykluczeniu
"Szkoła to nie tylko instytucja, miejsce zdobywania wiedzy - to może przede wszystkim szczególne, niepowtarzalne miejsce budowania relacji, rozpoznawania siebie, odkrywania pasji, uczenia się wrażliwości, doświadczenia ,empatii. Odważnie: nie tylko uczniów, ale także nauczycieli i rodziców.

U młodych to poznawanie siebie jako indywidualności, odosobności zawsze jednak w kontekście społecznym. Na tym poligonie lub jak ktoś woli w ogrodzie szkolnych rozkoszy mamy do czynienia z dojrzewaniem do dorosłości.

XXI wiek to czas szalonych przemian, konfrontacji, poddawania się problemom, zmianom. Nauczyciele te problemy powinni nie tylko rozpoznawać, ale chcieć w ich wyjaśnieniu aktywnie uczestniczyć .

Dziś jak nigdy potrzeba nam profesjonalizacji naszego powołania by Jas stawał się Janem, by dziecko zachowując wszelką swą delikatność i pamięć stawało się dojrzałym odpowiedzialnym człowiekiem, przyjacielem, partnerem, rodzicem.

Kategorie wykluczenia (wiek, uchodzący, rasa, płeć, religijność itd.), filmy, które wybraliśmy oraz specjaliści, których zapraszamy do rozmów pomogą nam nie tylko odkryć na nowo i nazwać problemy, ale radzić sobie w prozaicznych szkolnych problemach.

Przestrzeń inna niż szkoła np. kino może pomoc wyzwolić się z kieratu przyzwyczajeń i schematycznych rozwiązań, a staje się miejscem warsztatów ex terytorialnym, w którym marzenia konfrontujemy z życiem a może odwrotnie?" (entropiaslowa.pl)Kategorie dyskryminacji:

- narodowość, pochodzenie etniczne:"KLASA" - 14 marca (wtorek) g. 14.00

François jest nauczycielem. Szkoła, w której pracuje, położona jest w niebezpiecznej dzielnicy. Każda z klas to swoisty mikrokosmos współczesnej Francji, a przede wszystkim barwna mieszanka różnych osobowości. Są biali i czarni, leniwi i pracowici, błyskotliwi i ślamazarni, sympatyczni i bezwzględni. François jest pasjonatem. Lubi i szanuje swoich uczniów, ma jednak swoje zasady. Nie wszyscy uczniowie je zaakceptują

Scenariusz:

14.00 - przywitanie widzów przez Arkadiusza Walczaka dyrektora WCIES

14.10-16.20 - projekcja filmu

16:25-17.20 - rozmowa z dr Dorotą Mielcarek - psychologiem, którą poprowadzą Patrycja Wanat, Arkadiusz Walczak, Artur Wolski

Aby wziąć udział w wydarzeniu 14 marca należy wypełnić formularz

psycholodzy i pedagodzy szkolni, dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy młodzieży, animatorzy kultury oraz młodzież (max. 10 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych reprezentujących samorząd szkolny) (kliknij tutaj)

widzowie kliknij tutaj

UWAGA:

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 marca. Liczba miejsc ograniczona. Prześlemy potwierdzenie wpisania na listę gości.

Następne kategorie wykluczenia, o których będziemy debatować:

- czynniki ekonomiczne - 20 kwietnia, g. 14.00 "Ja, Daniel Blake" reż. K.Loacha

- niepełnosprawność - 9 maja, g.140 "Ikona", reż. Wojciech Kasperski

- religia, wyznanie

- kolor skóry/przynależność do grupy/uchodźcy

- subkultura

- wiek

- płeć

- orientacja seksualnaPragniemy poprzez zaproponowane tytuły filmów oraz dyskusje:

- poszerzyć wiedzę na temat psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży,

- wskazać możliwe trudności wynikające z obecności uczniów/uczennic z grup mniejszościowych w szkole, m.in. dyskryminacji i związanej z nią przemocy,

- dostarczyć wiedzę na temat sposobów reagowania na zachowania dyskryminujące, rasistowskie, homofobiczne na terenie szkoły i poza nią,

- dostarczyć wiedzę na temat sposobów rozmowy z uczniami/uczennicami na temat ludzkiej różnorodności,

- zapoznać z procedurami reagowania (do jakich instytucji oraz jakie zdarzenia zgłaszać i gdzie, a które problemy rozwiązywać na terenie szkoły),

- wskazać inspiracje/pomysły na przeprowadzenie lekcji z młodzieżą na temat dyskryminacji uczennic/uczniów w środowisku szkolnym.Organizatorzy:

- Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

- Entropia Słowa

- Kino Atlantic

- Radio TOK FM

Najczęściej czytane