Kozłowska-Rajewicz: Nie każdy jest socjologiem, episkopat nie musi znać pojęcia płci społeczno-kulturowej

Studio TV
19.12.2012 08:07
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania i Jan Wróbel w Poranku radia TOK FM

Serwis informacyjny