Prezes NIK: Państwo wciąż nie radzi sobie z nielegalnym wywozem leków

09.01.2019 11:56
Materiał przygotowany przez Najwyższą Izbę Kontroli.