PiS chce zmian w zasadach dot. aresztowania posłów. Decyzję ma podejmować SN

Włączenie Sądu Najwyższego do procedury pociągnięcia posła lub senatora do odpowiedzialności karnej zakłada jeden z punktów programu PiS. Zapisano tam też zniesienie immunitetu sędziów i prokuratorów z "zastrzeżeniem specjalnego trybu procedowania w razie wszczęcia postępowania karnego" wobec nich.

W dostępnym od soboty na stronie internetowej partii programie zapisano, że PiS po ewentualnym uzyskaniu większości w kadencji "2019-2023, złoży wniosek o zmianę treści art. 105 ust. 2-3 a także ust. 5 Konstytucji RP w ten sposób, iż poseł lub senator będzie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a także zatrzymany lub aresztowany, decyzją podjętą na wniosek Prokuratora Generalnego, skierowany do Sądu Najwyższego".

Prokurator Generalny - według propozycji PiS - "przed podjęciem decyzji będzie miał obowiązek przedstawienia sprawy Prezydium Sejmu i Komisji Regulaminowej Sejmu".

"Prezydium Sejmu lub Komisja Regulaminowa Sejmu, w razie wątpliwości co do rzeczywistych motywów podjęcia postępowania karnego wobec posła lub senatora, będzie mogła zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich o przekazanie decyzji o zgodzie na podjęcie postępowania karnego i ewentualne aresztowanie do całej Izby. W takiej sytuacji Izba może podjąć decyzję o aresztowaniu bezwzględną większością głosów swego pełnego składu" - napisano w programie PiS.

 Przywołane w programie PiS artykuły konstytucji, których treść miałaby być zmieniona, mówią, że "od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu poseł nie może być pociągnięty bez zgody Sejmu do odpowiedzialności karnej", "postępowanie karne wszczęte wobec osoby przed dniem wyboru jej na posła ulega na żądanie Sejmu zawieszeniu do czasu wygaśnięcia mandatu; w takim przypadku ulega również zawieszeniu na ten czas bieg przedawnienia w postępowaniu karnym" oraz, że "poseł nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania; o zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego".

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora "wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego składa się za pośrednictwem Prokuratora Generalnego". Z kolei "wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego składa oskarżyciel prywatny, po wniesieniu sprawy do sądu".

Według obecnych przepisów wniosek składa się marszałkowi Sejmu lub marszałkowi Senatu, jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne marszałek Sejmu lub Senatu kieruje go do organu właściwego do rozpatrzenia wniosku na podstawie regulaminów Sejmu lub Senatu - w przypadku Sejmu jest komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych, w przypadku Senatu to komisja regulaminowa, etyki i spraw senatorskich - zawiadamiając jednocześnie posła lub senatora o treści wniosku.

Sejm lub Senat wyraża zgodę na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów lub senatorów. Nieuzyskanie wymaganej większości głosów oznacza podjęcie uchwały o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej.

Zniesienie immunitetu sędziów i prokuratorów

Ponadto w programie PiS zapisano, że - jeśli partia uzyska odpowiednią większość - zwróci się do Sejmu o zmianę "art. 181 Konstytucji RP, a także przepisów ustawowych odnoszących się do prokuratorów w ten sposób, by immunitet sędziów i prokuratorów został zniesiony, z zastrzeżeniem specjalnego trybu procedowania w razie wszczęcia postępowania karnego wobec sędziego lub prokuratora".

"Decyzje o wszczęciu postępowania podejmować będzie mógł Prokurator Generalny, decyzje o tymczasowym aresztowaniu – Sąd Najwyższy" - zapisano w programie PiS.

Art. 181 konstytucji mówi, że "Sędzia nie może być, bez uprzedniej zgody sądu określonego w ustawie, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Sędzia nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się prezesa właściwego miejscowo sądu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego".

Z kolei Prawo o prokuraturze stanowi obecnie, że "Prokurator oraz Prokurator Generalny nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani tymczasowo aresztowany bez zezwolenia sądu dyscyplinarnego, a zatrzymany – bez zgody przełożonego dyscyplinarnego. Nie dotyczy to zatrzymania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. Do czasu wydania zezwolenia na pociągnięcie prokuratora albo Prokuratora Generalnego do odpowiedzialności karnej wolno przedsięwziąć tylko czynności niecierpiące zwłoki, zawiadamiając o tym niezwłocznie prokuratora przełożonego. W przypadku Prokuratora Generalnego zawiadamia się Prezesa Rady Ministrów".

W programie PiS zawarto też zapowiedź kontynuacji reformy sądownictwa oraz dalszej reformy prawa karnego i powiązanych procedur.

"Zmian w sądownictwie będziemy dokonywać w konsultacji z podmiotami zewnętrznymi, w tym z Unią Europejską, w stosunku do której będziemy kierować się zasadniczą przesłanką: traktaty, w tym Traktat Lizboński, obowiązują w literalnym kształcie. Z tych traktatów wynika, że w materii organizacji sądownictwa wszystkie państwa członkowskie są sobie równe, czyli mogą stosować te same rozwiązania prawne" - napisano w programie PiS.

Co więcej - dodano - "zaciągnięcie opinii powinno się dokonywać z przestrzeganiem zasady, iż najwyższym aktem ustawodawczym w Polsce jest Konstytucja. Dlatego zaproponowane zmiany będą konsultowane z Trybunałem Konstytucyjnym oraz zgodne z przepisami ustawy zasadniczej".

Posłuchaj w Aplikacji TOK FM:

Więcej o:

Dostęp Premium TOK FM

Serwis informacyjny

Komentarze (2)
PiS chce zmian w zasadach dot. aresztowania posłów. Wniosek Prokuratora Generalnego rozpatrzy SN
Zaloguj się
 • endrju1521

  Oceniono 1 raz 1

  Totalitarny zamordyzm ! ! ! ! ! ! !

 • getz54

  0

  Po działaniach komisji sejmowych w sprawie AmberGold czy Vat, wzmozonej działalności CBA, widac, ze posłowie opozycji mogą się czuc zagrozeni. To kolejny punkt z wytycznych Orbana jak on zmieniał Węgry. Pani Gersdorf odchodzi ze stanowiska I Prezes Sądu Najwyzszego w kwietniu przyszłego roku. Jej następcą moze zostac
  Piebiak, Radzik, Dudzicz, Zaradkiewicz, wszystko jedno, nominat Jezowa Ziobry w kazdym razie. Kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich kończy się we wrześniu 2020r. zastąpic go moze Piotrowicz, Kuchciński, Karczewski, obojętne. Zgoda SN na aresztowanie sędziego czy prokuratora będzie więc iluzoryczna. Pozbawienie immunitetu sędziów i prokuratorów będzie jawnym zamachem na ich niezaleznośc, a więc przestępstwem konstytucyjnym. Ale kto się sprzeciwi, ten pójdzie siedziec za próbę obalenia siłą naszego ustroju, oczernianie władz najwyzszych państwa, albo za niepłacenie podatków. Pinochet dla opozycji otworzył stadiony, moze po wyborach spotkamy się na PG Narodowym ? Kto wie ? Nie będzie wtedy dla nas zmiłuj się. Widac to na przykładzie ISIS. Wymyślają z nudów kolejne zakazy dla ludności na podbitych terytoriach, ustalają coraz bardziej rygorystyczne granice działalności państwa islamskiego, zeby karac, zabijac, zamykac w obozach. Niech się nas wszyscy boją, niech nie znają swojego dnia ani godziny. Rządzą bowiem nami psychopaci. Te wszystkie zmiany mają uzyskac ,,demokratyczną,, aprobatę niezgodnie z prawem powołanego Trybunału Konstytucyjnego. Tak jak w 1944 r. Stalin napisał nam w Moskwie ,,Manifest Lipcowy,, tak w karczmie w Nidzicy 07.01. 2016r. na papierowej serwetce, Orban napisał Kaczyńskiemu wytyczne do przejęcia Polski na własnośc i zalegalizowania tego procederu w Brukseli. Obaj srogo się przeliczyli. Te zmiany w zawłaszczeniu państwa nie są jeszcze przesądzone, wystarczy tylko pójśc na wybory i nie zaznaczyc zadnego nazwiska z listy nr 2 komitetu wyborczego bolszewików.

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX