Adamowicz wie, co powinno stać się z pomnikiem ks. Jankowskiego. Zapowiedział "dyplomatyczne starania"

DOSTĘP PREMIUM

Polecamy