Piketty i co dalej? Plan dla ekonomii i nierówności

Piketty i co dalej? Plan dla ekonomii i nierówności

Piketty i co dalej? Plan dla ekonomii i nierówności (Wydawnictwo Naukowe PWN SA)

Trzy lata, od kiedy ukazał się światowy bestseller francuskiego ekonomisty Thomasa Piketty’ego Kapitał w XXI wieku, zarówno świat ekonomistów, przedsiębiorców, polityków jak i publicystów wciąż rozgrzewa gorąca dyskusja na temat zasadności twierdzeń i argumentów przywołanych przez Piketty’ego. […] Trzeba również zauważyć, iż tylko w okresie 2014 – maj 2016 r. opublikowano w czasopismach naukowych 74 recenzje głównego dzieła Piketty’ego, a tematyka czasopism ogniskowała się od biznesu i ekonomii, po prawo, socjologię czy geografię. To pokazuje, jakim zainteresowaniem cieszyła się wydana pozycja i w ramach jakich dyscyplin była i jest rozpoznawana - z przedmowy dr. hab., prof. nadzw. Konrada Raczkowskiego.

Książka „Piketty i co dalej? Plan dla ekonomii i nierówności”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN, jest pracą zbiorową odnoszącą się do jednej z najgłośniejszych w ostatnich latach publikacji „Kapitał w XXI wieku”, której autorem jest francuski ekonomista Thomas Piketty. Międzynarodowy sukces dzieła sprawił, że miało ono ogromny wpływ na sposób myślenia o gospodarce i kapitalizmie. Autorzy „Piketty i co dalej?” szczegółowo ustosunkowują się do książki Piketty’ego i do występujących w niej luk badawczych, zarazem wskazując na kierunki dalszych niezbędnych badań.

Praca powstała pod redakcją Heathera Bousheya, dyrektora i głównego ekonomisty Washington Center for Equitable Growth; J. Bradforda DeLonga, profesora z University of California w Berkeley oraz Marshalla Steinbauma, członka Roosevelt Institute. Wśród autorów są światowej sławy ekonomiści: Arthur Goldhammer, Robert M. Solow, Paul Krugman, Devesh Raval, Suresh Naidu, Daina Ramey Berry, Eric R. Nielsen, Laura Tyson, Michael Spence, David Weil, Branko Milanovic, Christoph Lakner, Gareth A. Jones, Emmanuel Saez, Mariacristina De Nardi, Giulio Fella, Fang Yang, Heather Boushey, Mark Zandi, Salvatore Morelli, Marshall I. Steinbaum, David Singh Grewal, Ellora Derenoncourt, Elisabeth Jacobs oraz sam Thomas Piketty.

***

Książka dotyczy jednego z najbardziej newralgicznych obecnie problemów współczesnego świata, czyli nierówności społecznych i wynikających z nich zagrożeń dla trwałości rozwoju społeczno- gospodarczego. Jednym z przejawów takich zagrożeń jest narastające ryzyko sekularnej stagnacji, na co zwracają uwagę czołowi ekonomiści, w tym nobliści (…). Publikacja stanowi szczegółową analizę dzieła Piketty’ego z różnych punktów widzenia. Analizujący to dzieło autorzy identyfikują obszary, które wymagają dodatkowych badań i refleksji. Dotyczy to m.in. roli sektora finansowego w gospodarce, wpływu technologii cyfrowych na nierówności, kształtowania się nierówności z uwzględnieniem płci - z recenzji prof. Elżbiety Mączyńskiej, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Książka dostępna jest w formie ebooka w Publio.pl >>

Zobacz także
  • Paweł M., ps. Misiek Paweł M. ps. "Misiek" usłyszał zarzuty, adwokaci przygotowują linię obrony
  • Stajnia Drwal. Święto jeźdźców i Myśliwych Hubertus Myśliwi świętują. Ogólnopolski Hubertus w Pułtusku bez pokotu. A co w innych miastach?
  • Na co warto wybrać się do kina? O najgorętszych premierach opowiada Patrycja Wanat

DOSTĘP PREMIUM