Masz już blog? Dodaj wpis po zalogowaniu.

18.12.2014 21:52

Kultura dźwignią unijnej gospodarki?

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że kultura jest ważna dla naszej tożsamości, ale mało kto wie, że jest niezmiernie istotna dla naszej gospodarki! Kultura jest ogromnym kapitałem.W całej Unii wytwarza 4.2% PKB (535,9 miliarda euro). Jest trzecim największym pracodawcą (po budownictwie i usługach związanych z wyżywieniem). Daje pracę 7 milionom ludzi. Jest też wielką nadzieją dla naszych gospodarek, gdyż miejsca pracy, jakie tworzy nie zostaną "zdelokalizowane", jak te związane z przemysłem odzieżowym, czy metalurgicznym i nie zawędrują do Chin czy Indii...

Polecam bardzo ciekawy, właśnie opublikowany raport "Creating growth. Measuring cultural and creative markets in the UE"

Dostęp do kultury nigdy nie był tak łatwy i szeroki jak dzisiaj, w dobie Internetu. Uważam, że prawo do kultury, podobnie jak np. do edukacji - powinno być prawem podstawowym obywateli Wspólnoty, zagwarantowanym odpowiednim dokumentem. Wraz z grupą europosłów na początku roku postawiliśmy pierwsze kroki w tym kierunku. Teraz z przyjemnością obserwuję, że nasza idea ma coraz silniejsze "gospodarcze zaplecze".

Na listopadowej konferencji przedstawicieli ministerstw edukacji, sportu, mediów i komunikacji w Brukseli, nikt nie miał wątpliwości, że warto inwestować w kulturę, także tę fizyczną. Szukano najlepszych przykładów i metod wykorzystania kultury i sportu, jako czynników wzrostu gospodarczego. Nadrzędnym celem spotkania było ustalenie planu promocji kultury i sportu na lata 2015-18 i ustalenie wspólnej europejskiej polityki w tych dziedzinach. Odnośnie sektora kultury plan składa się z czterech głównych założeń:1. dostęp do kultury2. dziedzictwo kulturowe3. innowacje w sektorze kreatywnym i ich finansowanie 4. kultura UE poza granicami Europy

Wszystko razem ma współtworzyć trzon strategii Europa 2020, będący bodźcem do wygenerowania wzrostu gospodarczego i zmniejszenia bezrobocia na rynkach europejskich.

Przyjemne z pożytecznym!

 

Z pozdrowieniami z Parlamentu Europejskiego

Lidia Geringer de Oedenberg

 

Więcej: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/145953.pdf http://ec.europa.eu/education/news/2014/2511-council_en.htm

Czytaj więcej na blogu Lidia Geringer de Oedenberg.

Zobacz także
Najczęściej czytane