Masz już blog? Dodaj wpis po zalogowaniu.

12.03.2015 11:14

Równi i równiejsi w UE

Każdego roku Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia opracowuje raport oceniający poczynione postępy na polu równego traktowania obywateli obu płci w UE. Ocena za rok 2013 nie napawa zbytnim optymizmem.

Pomimo starań Komisji Europejskiej i państw członkowskich współczynnik wzrostu zatrudnienia kobiet jest nadal niezadowalający. W 2002 r. zaledwie 58,1 % kobiet pracowało zawodowo, w 2013 - 62,8%. Jak na jedenaście lat programu wyrównywania szans wzrost o 4,7% to bardzo mało. Jeśli ta tendencja utrzyma się, to cel strategii „Europa 2020” - jakim jest uzyskanie poziomu 75% zatrudnienia wśród kobiet - osiągniemy dopiero w 2038 r. W tym kontekście, koniecznym jest priorytetowe traktowanie środków na rzecz godzenia życia prywatnego z życiem zawodowym. Usługi opieki nad dziećmi i osobami starszymi pozostają bardzo drogie, co nie pozwala na podjęcie pracy zawodowej w pełnym wymiarze średnio aż 53% kobiet.

Według Parlamentu państwa członkowskie powinny tworzyć i wspierać finansowo systemy opieki, na które obywatele będą mogli sobie pozwolić. Warta odnotowania jest także propozycja Parlamentu by w każdym kraju UE wprowadzono dziesięciodniowy płatny urlop ojcowski.

Równe uczestnictwo kobiet i mężczyzn w rynku pracy mogłoby zwiększyć potencjał gospodarczy UE, dzięki czemu - według prognoz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), do 2030 r. PKB na mieszkańca UE wzrósłby o 12,4%.

Kolejną kwestią poruszoną w raporcie jest trend „płciowego” zróżnicowania wynagrodzenia pracowników, jeśli będzie zmieniał się w dotychczasowym tempie - to kobiety i mężczyźni będą zarabiać na tych samych stanowiskach jednakowo dopiero w 2084 r. Obecnie kobiety otrzymują w UE średnio o około 16 % mniej za godzinę niż mężczyźni zatrudnieni do tej samej pracy.

Dysproporcje dotyczą także osób starszych zagrożonych ubóstwem. W przypadku kobiet problem dotyczy 22% spośród nich, w przypadku mężczyzn - 16,3%.

Szczególnie warto zwrócić uwagę na rolę małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które stanowią 99% firm europejskich i zapewniają w sektorze prywatnym dwie trzecie miejsc pracy. Tylko 31% przedsiębiorców w UE stanowią kobiety.

Raport został przyjęty przez Parlament Europejski 10 marca br. - 411 głosami za, przy 205 głosach sprzeciwu i 52 wstrzymujących się. Posłowie zaapelowali do państw członkowskich UE o uwzględnienie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w politycznym i budżetowym procesie decyzyjnym, czyli:

- zapewnienie pełnego przestrzegania praw zapisanych w dyrektywie poświęconej zasadom równości wynagrodzeń i przejrzystości płac;

- odblokowanie w Radzie dyrektywy w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i promowanie uczestnictwa zawodowego kobiet w dziedzinie nauki i nowych technologii, w tym technologii informacyjno-komunikacyjnych (chociaż kobiety stanowią niemal 60% absolwentów szkół wyższych w UE, to stanowią niecałe 33% ogólnej liczby naukowców i inżynierów);

- zajęcie się problemem utrzymującej się dużej liczby kobiet wśród osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy, za niską płacę i na niepewnych warunkach oraz poprzez zapewnienie dobrej jakości usług opiekuńczych dla dzieci i innych osób niesamodzielnych;

- niezwłoczne ratyfikowanie przez wszystkie państwa członkowskie i UE (będącą także członkiem Rady Europy) Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej i promowania międzynarodowej współpracy w zakresie zwalczania wszelkich form przemocy wobec kobiet.

Najwięcej kontrowersji wywołała zawarta w raporcie propozycja dotycząca prawa kobiet do decydowania o swoich planach rozrodczych, które miałoby być traktowane na równi z prawami podstawowymi. Konserwatyści i część Chadecji nie zgodziła się na takie zapisy i przeforsowała poprawki (powołujące się na Artykuł 168 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej) oddające tylko w ręce parlamentów narodowych decyzje w tej sprawie.

 

Z pozdrowieniami z Parlamentu Europejskiego

Lidia Geringer de Oedenberg

 

Link do projektu rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie postępów w dążeniu do równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej – 2013 r. (wersja sprzed głosowania, ujednoliconego tekstu jeszcze nie ma):http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0015&language=PL

Czytaj więcej na blogu Lidia Geringer de Oedenberg.

Zobacz także

Komentarze (6)

 • whisper81

  Oceniono 3 razy 3

  Wszyscy w kraju narzekają na upartyjnienie a jak ktoś odchodzi z partii i NIE PRZECHODZI do żadnej innej to oszustwo i podstęp. A podobno głosuje się na osoby a nie na partie, ale wiadomo - dla niektórych tylko PARTIA jest najważniejsza. Z tego co tu widzę Lidia już po raz trzeci zdobyła mandat - wątpie by zawdzięczała to "szybującemu" w sondażach SLD. Ostatnie wybory samorządowe pokazały ile SLD znaczy na Dolnym Śląsku.

  • sferk9

   0

   Jeśli to robi NATYCHMIAST po zdobyciu mandatu, to jest to tak czy owak oszustwo wobec wyborców. Jeśli nagle partia przestała się jej podobać, to powinna złożyć mandat. Nie, zachowanie tej pani tak czy owak jest ze wszech miar naganne moralnie.

  • kwasna.jablonka

   0

   @whisper81
   i z tego co pisze, jest cały czas w grupie S&D w europarlamencie... więc przez trzy kadencje nie zmieniła poglądów, tylko SLD...

  • whisper81

   Oceniono 1 raz 1

   Nie ma w tej wypowiedzi żadnej logiki.
   Gdyby złożyła mandat byłoby to oszustwo wobec ludzi, którzy zagłosowali bezpośrednio na Lidie, a nie nie na partię, którzy chcieli aby to właśnie Ona reprezentowała ich PE. Nie zmieniły jej się nagle poglądy lewicowe gdyż została w grupie socjaldemokratów w PE.

 • coda1980

  Oceniono 10 razy 2

  To prawda. Na ile jest wiarygodna osoba, która podstępem zdobyła mandat?

 • dezyd

  Oceniono 10 razy 2

  Pani poseł sprawuje mandat będący wynikiem oszukania wyborców: natychmiast po zdobyciu mandatu wystąpiła z partii ale mandat zachowała. Wyjątkowo nieuczciwe zachowanie wobec wyborców.

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najczęściej czytane