Masz już blog? Dodaj wpis po zalogowaniu.

20.03.2017 19:26

Seans zamknięty - idzie "Wyklęty".

 

Lasy Państwowe są jednym z najbardziej dochodowych przedsiębiorstw-nieprzedsiębiorstw w naszym kraju … Są też jednym z najbardziej patriotycznych.

Lasy Państwowe sfinansowały film  „Inka. Są sprawy ważniejsze niż śmierć” a ostatnio nawet wiekowi leśnicy (np. z okolic Gorlic) są jak dziatwa szkolna doprowadzani na film „Wyklęty”.  Być może to  z okazji 21.marca - jutro będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Lasów. *)

Tu zaznaczmy z ubolewaniem, że "są jeszcze takie sytuacje" jak w Koninie. W kinach na terenie całej Polski przez najbliższe tygodnie będzie emitowany film „Wyklęty” w reżyserii Konrada Łęckiego. Niestety możliwości obejrzenia tego filmu pozbawieni są mieszkańcy naszego miasta. Filmu nie zdecydowało się wyemitować kino komercyjne.”Wyklęty” nie będzie również pokazany w Kinie Centrum. Jak się dowiadujemy przyczyną tego stanu rzeczy nie jest zaniedbanie..."

 

"Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”...

(państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niebędąca przedsiębiorstwem jako obligatoryjna Grupa Przedsiębiorstw i podmiot gospodarki narodowej)...

- wpisuje  się w tak zwany (przeze mnie) „nowy patriotyzm”, który został się był za nieoficjalną doktrynę państwowytwórczą. A oto narracyjny zarys tego, co rozumiem pod pojęciem „nowy patriotyzm”. A może "patriotyzm wyklętych"...?

Polega on na działaniu wyprzedzającym, usilnym i wytrwałym tropieniu wroga, który jeszcze nie wie, że w imaginacyjnej narracji wchodzi nam w szkodę jak jakiś odyniec w pole buraków i zyskuje w ten sposób szlachetne miano wroga lechickich interesów.

W tym celu używa się zaszłości historycznych, doznanych krzywd, blizn, szram i wyraźnych uszczerbków. Czyni się to by po powstaniu z miękkich kolan zintegrować własne szeregi oraz mieć wyjaśnianie nadchodzących niepowodzeń (np. ekonomicznych).

Takie prehistoryczne myślenie być może wzmocnione jest strachem przed globalizacją i nieświadomością pozytywnej współzależności, jak w teorii gier – „win win”. Bliższe jest  szukania win u obcych albo u Tuska (właściwie tez już obcy). Czyli jak zwykle w historii rachunek o sumie zerowej a raczej ujemnej ( zysk jednego gracza oznacza stratę drugiego; albo...obaj tracą)

Rachunek sumienia czy rachunek ekonomiczny?

I tu pytanie: czy w sytuacji napinki z Niemcami nie należałoby patriotycznie zrezygnować z pozyskiwania starym, komunistycznym sposobem dewiz drogą „przemyślanej gospodarki łowieckiej". Zwłaszcza, że nierzadko wygląda tak:

Niemcy urządzili na Mazurach prawdziwą rzeź! 50 uzbrojonych w sztucery myśliwych z piórkami w kapeluszach zjechało do Nadleśnictwa Strzałowo (woj. warmińsko-mazurskie). I w ciągu tylko jednego polowania wybiło 180 polskich jeleni, łań, dzików i sarenek. Jeśli Niemcy dalej będą tak wyrzynać polskie zwierzęta, sarny czy jelenie będzie można oglądać tylko w zoo.

To był straszny, mrożący krew w żyłach widok. Niemcy jak oszalali biegali po mazurskich lasach ze strzelbami w rękach. Gdy któryś tylko zobaczył zwierzę, to bez wahania strzelał. Byle zabić jak najwięcej bezbronnych istot. Myśliwi mieli ułatwione zadanie, bo do nagonki zaangażowali ponad 100 osób.

Charakterystyczny szwargot (:)) mieszał się z hukami wystrzałów i jękami konających zwierząt. Zgodę na tę rzeź wydało miejscowe leśnictwo. Niemcy zapłacili za każde zastrzelone od 50 złotych za zająca do 2 tysięcy za jelenia."

 

 I tu wyciąg z cennika :

 ...

 prosimy o przesłanie na nasz adres zamówienia

zawierającego n/w informacje:

- narodowość,

- nr paszportu,

- typ i nr broni, którą myśliwy zabierze na polowanie,

- język, którym powinien posługiwać się pilot-tłumacz

 

wprowadziliśmy KARTĘ STAŁEGO KLIENTA z 5% obniżką na wszystkie pozycje

wymienione w niniejszym Cenniku. Obniżka ta możliwa jest przy

czwartym polowaniu , po wcześniejszym zrealizowaniu przez Was

trzech kolejnych, efektywnych polowań indywidualnych w

Ośrodkach Hodowli Zwierzyny /OHZ/ RDLP w Krośnie.

Karta Stałego Klienta traci ważność po upływie 2 lat nieobecności.

 

 

CENY W EUR

Świadczenia pobytowe

Cena obejmuje:

- zakwaterowanie,

- wyżywienie,

- opłaty meldunkowe

i wynosi za jeden dzień od osoby :

a/ kwatera kat. S 63,-

b/ kwatera kat. I 48,-

c/ inne 42,-

d/ dopłata za pokój 1-osobowy lub 2-osobowy

dla 1 osoby we wszystkich kat. kwater 12,-

e/ przekroczenie świadczeń o 1 posiłek 14,-

Organizacja polowania indywidualnego

Cena obejmuje:

- odstrzał,

- przygotowanie łowiska,

- zapewnienie przewodnika podczas polowania

- wstępną preparację trofeów,

- ocenę i wycenę trofeów

i wynosi od myśliwego dziennie 60,-

zatrudnienie pilota 14,-

Inne opłaty

W przypadku rezygnacji z polowania w terminie krótszym niż

7 dni, opłata wynosi za każdego myśliwego równowartość

2 dni organizacji polowania oraz 2 dni pobytu.**

Skrócenie zamówionego pobytu o 2 dni i więcej - opłata

wynosi równowartość 1 dnia pobytu** i 1 dnia organizacji

polowania nie nie dotyczy to sytuacji wcześniejszego

wykonania zamówionego odstrzału Odsrrzał zwierzyny bez

zgody podprowadzającego – opłata wynosi dodatkowo 100%

ceny odstrzału.

TROFEA

JELENIE

Termin polowania - byki 21.08.-28.02.

- łanie i 01.10.-15.01.

- cielaki 01.10 -28.02.

jeleń-byk –trofeum: wieniec, grandle

do 2 kg w tym szpicak 320,-

2,01 - 3,49 kg 790,-

3,50 - 4,99 kg 970,-

5,00 - 5,99 kg 1042,- + 3,50,- / 10 g pow. 5 kg

6,00 - 6,99 kg 1389,- + 5,50- / 10 g pow. 6 kg

7,00 - 7,99 kg 1934,- + 10,50- / 10 g pow. 7 kg

8,00 - 8,99 kg 2974,- + 14,00- / 10 g pow. 8 kg

9,00 - i > 4360,- + 16,00- / 10 g pow. 9 kg

jeleń-byk postrzelony - 970,- *

jeleń-łania, ciele – odstrzał lub postrzelenie *

trofeum grandle,rapcie - 110,-

SARNY

Termin polowania - rogacze 11.05.-30.09.

- kozy, koźlęta 01.10.-15.01.

Sarna – rogacz-trofeum: parostki,ratki

Opłata za - wg wagi parostków z czaszką, kością nosową i

potyliczną oraz górną szczęką - po odjęciu 90 g.

do 199 g 120,-

200 - 299 g 170,-+ 0,65,- / 1g pow. 200 g

300 - 349 g 235,-+ 4,00,- / 1g pow. 300 g

350 - 399 g 435,-+ 7,00,- / 1g pow. 350 g

400 g i więcej - 785,-+ 10,00,- / 1g pow. 400 g

Sarna-rogacz „perukarz“ 1955,-

Sarna-rogacz-postrzelenie 170,-*

Sarna-koza,koźle odstrzał lub postrzelenie - trofeum –ratki

43,-

DZIKI

Termin polowania

- lochy 01.09.-15.01.

- pozostałe 01.04–31.03.

Opłata za organizację polowań pędzonych

Od myśliwego dziennie 125,-

Dzik-odyniec-trofeum: oręż /szable i fajki/

Opłata wg długości szabli /średnia długość obu

szabel mierzona po zewnętrznym łuku/

14,0 - 15,9 cm 418,-

16,0 - 19,9 cm 430,- + 14,00,- / 1mm pow. 16 cm

20,0 cm i więcej 976,- + 20,00,- / 1 mm pow. 20 cm

Ryczałtowe polowanie pędzone- 250 Eur/1dzien/1myśliwy w

tym:

-organizacja polowania

-3 mioty dziennie

-jelenie-byki do 3,49kg,jelenie-łanie,cielęta,dziki

-minimum 10 myśliwych  

 

 ------------

(rys. Bartosz Minkiewicz-Tygodnik Powszechny;https://www.tygodnikpowszechny.pl/bartosz-minkiewicz-rysuje-147033 )

*) 21.marca będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Lasów „Tegorocznym obchodom Międzynarodowego Dnia Lasów (MDL), ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, towarzyszyć będzie hasło: „Lasy i Energia”. Leśnicy z całego świata wyjaśniają, że zrównoważona gospodarka leśna jest kluczem do zwiększenia roli lasu jako źródła energii odnawialnej.  Drewno jest głównym źródłem energii odnawialnej na świecie. Dostarcza jej  około 40 proc. Prawie połowa światowej produkcji drewna jest zużywane do gotowania, ogrzewania czy wytwarzania energii elektrycznej. Pozyskiwanie energii z drewna jest również czynnikiem rozwoju ekonomicznego.    Zadrzewienia poprawiają warunki życia w miastach oraz obniżają koszty klimatyzacji pomieszczeń. Przemyślane, mogą latem obniżyć temperaturę powietrza w mieście o 2–8 °C. Wykorzystanie energii z drewna spowalnia także zmiany klimatu i sprzyja rozwojowi gospodarczemu .

http://www.krosno.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/miedzynarodowy-dzien-las-1#.WNATK2cqW9J

Czytaj więcej na blogu Pomiędzy.

Zobacz także

O autorze dz-99

avatar

"biada potężnym istotom gdy wchodzą p o m i ę d z y ostrza podrzędnych szermierzy" (..?).
Misja: zajmują mnie rzeczy nieistotne (często tylko pozornie) bo już nie mogą stracić na aktualności.
Charakteryzuje mnie łatwość wypowiedzi; zwłaszcza na tematy, na których się nie znam. Bo bloger ...

Najczęściej czytane