Adam Michnik

Adam Michnik

Adam Michnik to polski publicysta, eseista, pisarz, historyk i działacz polityczny urodzony w 1946 r. w Warszawie.

Od 1989 r. jest redaktorem naczelnym "Gazety Wyborczej". W latach 1968-1989 był jednym z głównych działaczy opozycji demokratycznej. Jego relegowanie z uczelni, którego powodem było poinformowanie francuskiego reportera Bernarda Margueritte o manifestacji przeciwko zdjęciu przez cenzurę inscenizacji Dziadów Adama Mickiewicza ze sceny Teatru Narodowego, przyczyniło się do zaistnienia wydarzeń marcowych w 1968 r. Był działaczem Komitetu Obrony Robotników i "Solidarności", więzionym i represjonowanym jako więzień polityczny.

Uczestniczył aktywnie w przygotowaniach, negocjacjach wstępnych, a następnie w 1989 r. w obradach Okrągłego Stołu. Od 1989 do 1991 r. sprawował mandat posła na Sejm X kadencji. Jako poseł, jak i redaktor "Gazety Wyborczej", aktywnie wspierał rząd Tadeusza Mazowieckiego. Jest także członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Adam Michnik

TOK FM PREMIUM

Serwis informacyjny

Polecamy

Tematy