CBA, Centralne Biuro Antykorupcyjne

CBA, Centralne Biuro Antykorupcyjne

CBA, Centralne Biuro Antykorupcyjne, czyli umundurowana i uzbrojona służba specjalna państwa polskiego, urząd do spraw zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa

CBA działa na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Działalność CBA jest finansowana z budżetu państwa. Jest ono urzędem administracji rządowej, przy pomocy którego działa Szef CBA (z dniem 19 lutego 2016 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała na to stanowisko Ernesta Bejdę), będący z kolei centralnym organem administracji rządowej. Szef CBA, najpóźniej na 2 miesiące przed końcem roku kalendarzowego, przedstawia Prezesowi Rady Ministrów do zatwierdzenia roczny plan działania CBA na rok następny.

Do zadań CBA należy m.in. rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw (oraz ściganie ich sprawców) czy ujawnianie i przeciwdziałanie przypadkom nieprzestrzegania przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

CBA

TOK FM PREMIUM

Serwis informacyjny

Tematy