KRS, Krajowa Rada Sądownictwa

KRS, Krajowa Rada Sądownictwa

KRS to organ konstytucyjny zobowiązany do stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, istniejący od 1989 r.

Nie jest organem władzy sądowniczej. Zgodnie z konstytucją w skład Rady mają wchodzić: Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Minister Sprawiedliwości, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, osoba powołana przez Prezydenta Rzeczypospolitej, 15 członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych, czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów.

KRS bywa opisywana jako organ administracji państwowej i porównywana do organów kontroli państwowej i ochrony prawa. W 2017 r. Sejm uchwalił ustawę wygaszającą kadencje wszystkich członków KRS i dzielącą ją na dwa zgromadzenia. Uchwalenie tej ustawy, a także ustaw: o ustroju sądów powszechnych oraz Sądzie Najwyższym, uznawanych przez niektórych jako naruszających zasadę trójpodziału władz, wywołało protesty w całym kraju. Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę 31 lipca 2017 r. Nowa ustawa, przyjęta z jego inicjatywy, nie rozwiała wątpliwości, w tym również tych zgłaszanych przez instytucje Unii Europejskiej.

Krajowa Rada Sądownictwa ukonstytuowana w kwietniu 2018 r. jest postrzegana przez wielu przedstawicieli środowisk prawniczych w Polsce jako gremium, którego legalność jest wątpliwa.

KRS

TOK FM PREMIUM

Serwis informacyjny

Polecamy

Tematy