Leszek Balcerowicz

Leszek Balcerowicz

Leszek Balcerowicz - polski polityk i ekonomista, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, urodzony w 1947 r. w Lipnie.

Uzyskał członkostwo m.in. w Stowarzyszeniu Naukowym Collegium Invisibile, w latach 2011-2015 był członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Od 1969 r. należał do PZPR, z której wystąpił w 1981 r. po wprowadzeniu stanu wojennego. W latach 1978-1980 kierował zespołem doradców-ekonomistów przy premierze PRL.

W latach 1989-1991 zajmował stanowiska wicepremiera i ministra finansów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, w okresie od 12 stycznia do 5 grudnia 1991 w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego i w latach 1997-2000 w rządzie Jerzego Buzka. Jego działalność jako ministra finansów dwukrotnie była przedmiotem sejmowego postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej.

W latach 2001-2007 był prezesem Narodowego Banku Polskiego. Jest założycielem i przewodniczącym rady think tanku Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Leszek Balcerowicz

TOK FM PREMIUM

Serwis informacyjny

Polecamy

Tematy