NFZ, Narodowy Fundusz Zdrowia

NFZ, Narodowy Fundusz Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz na podstawie nadanego statutu.

Stworzenie NFZ było częściową realizacją obietnic wyborczych SLD. Po wyborach zwyciężyła koncepcja, forsowana przez ministra zdrowia Mariusza Łapińskiego, która zakładała powołania jednej, scentralizowanej instytucji rządowej.

Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki. Obecnie prezesem NFZ jest Andrzej Jacyna.

Do zadań NFZ należy m.in. określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacja kosztów świadczeń udzielonych ubezpieczonym czy opracowywanie, wdrażanie, realizowanie i finansowanie programów zdrowotnych.

NFZ

TOK FM PREMIUM

Serwis informacyjny

Polecamy

Tematy