OFE, Otwarty Fundusz Emerytalny

OFE, Otwarty Fundusz Emerytalny

Otwarty Fundusz Emerytalny - w Polsce jest to osoba prawna stanowiąca odrębną masę majątkową, zarządzana i reprezentowana przez powszechne towarzystwo emerytalne (PTE), działający na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Członkowie OFE posiadają jednostki rozrachunkowe zapisane na ich indywidualnych rachunkach, których wartość jest wyceniana każdego dnia roboczego w oparciu o aktualną wartość rynkową aktywów OFE i sumę jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunkach prowadzonych przez dane OFE.

OFE inwestuje posiadane środki w instrumenty finansowe dopuszczone przez obowiązujące przepisy i w granicach dopuszczonych limitów. OFE powstało w ramach reformy systemu emerytalnego w 1999 r. i pozwalają na gromadzenie środków pieniężnych na emeryturę w tzw. II filarze. Środki zgromadzone w OFE podlegają dziedziczeniu lub nabyciu przez osobę wskazaną przez członka OFE w dyspozycji na wypadek śmierci.

OFE

TOK FM PREMIUM

Serwis informacyjny

Polecamy

Tematy