PKB, Produkt krajowy brutto

PKB, Produkt krajowy brutto

Produkt krajowy brutto to w ekonomii jeden z podstawowych mierników efektów pracy społeczeństwa danego kraju, stosowany w rachunkach narodowych.

PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu (najczęściej w ciągu roku). PKB stosuje się jako miarę wielkości gospodarki. Jego wzrost lub spadek oraz dynamika tych ruchów stanowi miarę wzrostu gospodarczego. Przy obliczaniu wartości PKB kryterium geograficzne jest jedyne i rozstrzygające. Do porównań międzynarodowych PKB przelicza się według bieżącego kursu wymiany, zazwyczaj na dolary amerykańskie, albo według parytetu siły nabywczej. Nie ma znaczenia pochodzenie kapitału, własność przedsiębiorstw itp.

Mimo wszystko nie jest to najlepsza miara zamożności społeczeństwa, ponieważ nie uwzględnia liczby ludności. Z tego powodu jako miarę dobrobytu powszechnie używa się innego wskaźnika, którym jest PKB per capita, czyli PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

PKB

  • Europa +1,9. Najnowsze dane nt. wzrostu PKB

    Dane o wzroście PKB w drugim kwartale, w strefie euro, są lepsze od ich pierwszego odczytu. W ujęciu rocznym, a więc w porównaniu do drugiego kwartału minionego roku, wzrost wyniósł 1,9 proc. (wcześniej spodziewano się 1,7 proc.). W porównaniu...

  • USA: PKB wzrósł w I kwartale o 3,2 proc.

    To odczyt nieco gorszy od oczekiwań. W pierwszym kwartale tego roku, amerykański PKB wzrósł o 3,2 proc., w porównaniu do ostatnich trzech miesięcy ubiegłego roku - podał amerykański Departament Handlu po wstępnych wyliczeniach.

DOSTĘP PREMIUM

Serwis informacyjny

Tematy