PKW, Państwowa Komisja Wyborcza

PKW, Państwowa Komisja Wyborcza

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) to od 1991 r. najwyższy organ wyborczy właściwy w sprawach przeprowadzania wyborów (do Sejmu i Senatu, Prezydenta, do organów samorządu terytorialnego i Parlamentu Europejskiego) oraz referendów (ogólnokrajowych i lokalnych) w Polsce.

Obsługę Państwowej Komisji Wyborczej zapewnia Krajowe Biuro Wyborcze (KBW), które jest m.in. odpowiedzialne za wszystkie kwestie organizacyjne i techniczne związane z przeprowadzeniem wyborów.

Siedziba PKW znajduje się w zespole budynków Kancelarii Prezydenta przy ul. Wiejskiej 10 w Warszawie, w bezpośrednim sąsiedztwie Sejmu i Senatu. Chociaż Państwowa Komisja Wyborcza nie jest organem sądowym, składa się wyłącznie z sędziów wskazanych przez prezesów trzech najwyższych organów władzy sądowniczej w Polsce - Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do 29 marca 2019 przewodniczącym PKW był Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, a stanowisko sekretarza PKW piastuje Magdalena Pietrzak.

PKW

TOK FM PREMIUM

Serwis informacyjny

Tematy