Policja

Policja

Policja to organ państwowy, powołany do ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, działający jako specjalny korpus osobowy, zorganizowany na sposób wojskowy.

Policja jest określana także jako służba mundurowa i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego, jeden z organów ścigania.

W Polsce w okresie międzywojennym organem tym była utworzona w 1919 r. Policja Państwowa. W PRL-u organami państwa powołanymi do ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego były: Milicja Obywatelska i Służba Bezpieczeństwa. W III RP policja została utworzona na mocy Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.

Policja podlega ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych. Przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji i pracowników cywilnych tej instytucji jest Komendant Główny Policji. Od kwietnia 2016 r. obowiązki te pełni gen. insp. Jarosław Szymczyk. W całej Polsce istnieje telefonicznie przekierowanie z numeru 997 do centrum powiadamiania ratunkowego, które działa zarówno z telefonu komórkowego jak i stacjonarnego.

POLICJA

TOK FM PREMIUM

Serwis informacyjny

Polecamy

Tematy