Sławomir Broniarz

Sławomir Broniarz

Sławomir Broniarz to polski nauczyciel i działacz związkowy urodzony w 1958 r. w Rawie Mazowieckiej.

Od 1998 r. jest prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego, do którego wstąpił w 1981 r. Od 1990 r. pełnił tam funkcję prezesa zarządu okręgowego związku w Skierniewicach, w 1994 r. został członkiem Zarządu Głównego, a w 1995 r. wiceprezesem.

Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów z historii, marketingu i zarządzania. Pracował jako nauczyciel historii, był wicedyrektorem Szkoły Podstawowej nr 8 w Skierniewicach, a od 1988 do 1995 r. dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Skierniewicach.

W 2015 r. z ramienia OPZZ został członkiem Rady Dialogu Społecznego. Z ramienia ZNP wszedł również w skład zarządu Europejskiego Komitetu Związków Zawodowych Oświaty i Nauki (ETUCE). Zainicjował wiele akcji związkowych i społecznych w tym m.in. Pakt dla Edukacji, Edukacyjny Okrągły Stół czy kampanię w obronie publicznej edukacji "Nie dajmy popsuć naszej szkoły". Jest także inicjatorem strajku nauczycieli z kwietnia 2019 r.

Sławomir Broniarz

DOSTĘP PREMIUM

Serwis informacyjny