Senat

Senat

Senat to organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej.

Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych, na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.

Do kompetencji Senatu należy m.in. zatwierdzanie ustaw uchwalanych przez Sejm, prawo inicjatywy ustawodawczej, wyrażanie zgody na zarządzenie przez Prezydenta referendum ogólnokrajowego czy wybór ławników Sądu Najwyższego. Obowiązki Marszałka Seniora w dniu 12 listopada 2015 r. do chwili podjęcia uchwały o wyborze Marszałka Senatu pełnił senator Michał Seweryński. Marszałka seniora wyznaczył prezydent RP Andrzej Duda spośród grupy senatorów o najstarszym wieku. Zgodnie z rozporządzeniem prezydenta z dnia 5 listopada obowiązki Marszałka Seniora w dniu 12 listopada 2015 miała pełnić senator Barbara Borys-Damięcka, ale zrezygnowała z powodu stanu zdrowia. Marszałkiem Senatu IX kadencji jest obecnie Stanisław Karczewski.

Senat

TOK FM PREMIUM

Serwis informacyjny

Polecamy

Tematy