"Solidarność"

"Solidarność"

Solidarność, a konkretnie Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", czyli ogólnopolski związek zawodowy powstały w 1980 r. dla obrony praw pracowniczych.

Do 1989 r. był to jeden z głównych ośrodków opozycji przeciw rządowi Polski Ludowej i komunizmowi. Początkowo duże wpływy polityczne organizacji w III Rzeczypospolitej (np. Akcja Wyborcza Solidarność w latach 1997-2001) uległy następnie znacznemu osłabieniu.

"Solidarność" powstała na bazie licznych komitetów strajkowych, które z czasem przekształciły się w komisje założycielskie. NSZZ "Solidarność" został zarejestrowany 10 listopada 1980 r. przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. Od 2006 r. jest członkiem Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych.

Przewodniczącymi związku byli kolejno: Lech Wałęsa (od 2 października 1981 do 12 grudnia 1990 r.), Marian Krzaklewski (od 23/24 lutego 1991 do 27 września 2002 r.), Janusz Śniadek (od 27 września 2002 do 21 października 2010 r.), Piotr Duda (od 21 października 2010 r.)

Solidarność

TOK FM PREMIUM

Serwis informacyjny

Polecamy

Tematy