"Solidarność"

"Solidarność"

Solidarność, a konkretnie Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", czyli ogólnopolski związek zawodowy powstały w 1980 r. dla obrony praw pracowniczych.

Do 1989 r. był to jeden z głównych ośrodków opozycji przeciw rządowi Polski Ludowej i komunizmowi. Początkowo duże wpływy polityczne organizacji w III Rzeczypospolitej (np. Akcja Wyborcza Solidarność w latach 1997-2001) uległy następnie znacznemu osłabieniu.

"Solidarność" powstała na bazie licznych komitetów strajkowych, które z czasem przekształciły się w komisje założycielskie. NSZZ "Solidarność" został zarejestrowany 10 listopada 1980 r. przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. Od 2006 r. jest członkiem Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych.

Przewodniczącymi związku byli kolejno: Lech Wałęsa (od 2 października 1981 do 12 grudnia 1990 r.), Marian Krzaklewski (od 23/24 lutego 1991 do 27 września 2002 r.), Janusz Śniadek (od 27 września 2002 do 21 października 2010 r.), Piotr Duda (od 21 października 2010 r.)

Solidarność

DOSTĘP PREMIUM

Serwis informacyjny