Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, TSUE

TSUE, a właściwie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to instytucja sądownicza Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, z siedzibą w Luksemburgu.

TSUE został ustanowiony 23 lipca 1952 r., na mocy Traktatu paryskiego, zawartego w 1951 r. przez członków Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Ma cechy sądu międzynarodowego, a równocześnie sądu krajowego, jednak w odróżnieniu od typowych sądów międzynarodowych jego orzeczenia mają znaczenie wykraczające poza konkretne postępowania. Państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do podporządkowywania się orzeczeniom Trybunału Sprawiedliwości UE.

Obecnie składa się z dwóch organów sądowniczych: Trybunału Sprawiedliwości i Sądu. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest stosunkowo często niepoprawnie nazywany Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Jest najstarszą instytucją główną Wspólnot europejskich. Trybunał Sprawiedliwości jest jedyną instytucją Unii Europejskiej funkcjonującą nieprzerwanie od 1952 r.

TSUE

DOSTĘP PREMIUM

Serwis informacyjny

Tematy