Warszawa

Warszawa

Warszawa to położona nad rzeką Wisłą stolica Polski i województwa mazowieckiego, największe miasto kraju (według danych z 2018 r. liczba ludności Warszawy wynosi 1 764 615).

Jest jedynym miastem w Polsce, którego ustrój jest określony odrębną ustawą. Prawa miejskie uzyskała przed 1300 r., a w 1569 r. na mocy Unii Lubelskiej została ustanowiona miejscem obrad sejmów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Od 1573 r. odbywały się tam wolne elekcje. Po 1596 do Warszawy przeniesiono dwór królewski i urzędy centralne.

W czasie II Wojny Światowej miasto uległo licznym zniszczeniom (szacuje się, że było to nawet 65 proc. zabudowy). Po wojnie Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1952 w art. 90 jako pierwsza określiła Warszawę jako stolicę Polski. Wówczas stała się głównym centrum administracyjnym i politycznym kraju. Obecnie jest ważnym ośrodkiem naukowym, kulturalnym, politycznym oraz gospodarczym. Tutaj znajdują się siedziby m.in. Prezydenta, Sejmu i Senatu, Rady Ministrów oraz Narodowego Banku Polskiego.

Warszawa

DOSTĘP PREMIUM

Serwis informacyjny

Tematy