ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ZUS, właściwie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli państwowa instytucja publicznoprawna realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce.

ZUS jest jednostką sektora finansów publicznych. Zakres działania, zadania i funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określają art. 66-72 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300) oraz statut ZUS (Dz.U. z 2011 r. nr 18, poz. 93).

ZUS został utworzony w 1934 r. po kilkuletnim procesie reformowania systemu ubezpieczeń społecznych. W 1955 r. ZUS został zlikwidowany na mocy dekretu o przekazaniu wykonywania ubezpieczeń społecznych związkom zawodowym, a jego funkcje przejęły związki zawodowe, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej oraz rady narodowe. W 1960 r. doszło jednak do reaktywacji instytucji.

Do zadań ZUS-u należą m.in.: stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych, pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczenia społecznego.

Obecnie prezesem ZUS jest Gertruda Uścińska, która kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

TOK FM PREMIUM

Serwis informacyjny

Polecamy

Tematy