Inflacja

Inflacja

Inflacja to proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce.

Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego. Zmiany przeciętnego poziomu cen są mierzone za pomocą indeksu cen konsumpcyjnych, hurtowych lub fabrycznych. Najczęściej jest stosowany indeks cen konsumpcyjnych, kiedy rośnie przeciętny poziom cen, maleje siła nabywcza pieniądza - za taką samą ilość pieniądza można kupić mniej dóbr i usług.

Inflację dzieli się ze względu na kryterium tempa, kryterium przyczyny, kryterium przejawiania się oraz skutków, kryterium całokształtu stosunków ekonomicznych w kraju, kryterium zależności od innych kategorii makroekonomicznych i kryterium czynnika czasu. W systemie pieniądza kruszcowego inflacja przejawiała się w psuciu monety, czyli zmniejszaniu zawartości kruszcu w jednostce monetarnej. W systemie pieniądza papierowego inflacja najczęściej przejawiała się przez wzrost cen.

Jedna z największych inflacji na świecie (hiperinflacja) miała miejsce na Węgrzech, między końcem 1945 r. a lipcem 1946 r.

inflacja

TOK FM PREMIUM

Serwis informacyjny

Tematy