Lech Wałęsa

Lech Wałęsa

Lech Wałęsa to polski polityk i działacz związkowy urodzony w 1943 r. w Popowie. Czołowy opozycjonista w okresie PRL, współzałożyciel i pierwszy przewodniczący NSZZ "Solidarność".

Pracując jako elektryk w Stoczni Lenina (obecnie Stocznia Gdańska), został działaczem związkowym, za co był represjonowany przez ówczesne władze. Po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego w Polsce, gdy "Solidarność" została zdelegalizowana, Lech Wałęsa został ponownie aresztowany, a następnie internowany (przebywał w areszcie do listopada 1982 r.). W 1988 r. utworzył Krajową Komisję Wykonawczą "Solidarności" i wziął udział w rozmowach w Magdalence i przy Okrągłym Stole. Jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla za 1983 r.

W latach 1990-1995 sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a w 1989 r. w porozumieniu z SD i ZSL udało mu się powołać pierwszy niekomunistyczny rząd, na czele którego stanął Tadeusz Mazowiecki. Od czasu przemian ustrojowych w Polsce pojawiały się zarzuty, że współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa, organem policji politycznej w PRL.

lech wałęsa

TOK FM PREMIUM

Serwis informacyjny

Tematy