Leszek Miller

Leszek Miller

Polski politolog i polityk urodzony w 1946 r.

Ukończył szkołę zawodową i w 1963 r. rozpoczął pracę jako robotnik. Naukę kontynuował w Technikum Elektroenergetycznym a w latach 1974–1977 studiował nauki polityczne w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR.


Od lat 60. był członkiem Związku Młodzieży Socjalistycznej, w 1969 r. wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jako przedstawiciel strony rządowej w 1989 r. uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, gdzie razem z Andrzejem Celińskim współprzewodniczył podzespołowi ds. młodzieży.

Po rozwiązaniu PZPR był współzałożycielem Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej w latach 1991–2005 pełnił funkcję posła na Sejm I, II, III i IV kadencji. Od 1993 do 1996 r. pełnił funkcję ministra pracy i polityki socjalnej w rządach Waldemara Pawlaka i Józefa Oleksego. W rządzie Włodzimierza Cimoszewicza w 1996 r. objął stanowisko szefa Urzędu Rady Ministrów. Również tam objął stanowisko szefa Urzędu Rady Ministrów. Po zwycięstwie koalicji SLD – UP w wyborach parlamentarnych w 2001 r. został prezesem rady ministrów. W trakcie jego rządów ujawniono m.in. „aferę starachowicką” i „aferę Rywina”. W wyborach w 2019 r. z listy Koalicji Europejskiej uzyskał mandat eurodeputowanego.

leszek miller

TOK FM PREMIUM

Serwis informacyjny

Polecamy

Tematy