Marian Banaś

Marian Banaś

Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli

Marian Banaś to polski urzędnik państwowy, z zawodu prawnik. W latach w latach 2005-2008 i 2015-2016 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, a w latach 2005-2008 i 2015-2017 dodatkowo szefem Służby Celnej. Był szefem Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2017-2019 i uczestniczył w tworzeniu tej instytucji.

Marian Banaś od 2019 roku pełni funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Od chwili jego nominacji z jego nazwiskiem wiąże się afera dotycząca niejasności w kwestii jego majątku. Chodzi o niewykazywane dochody z wynajmu nieruchomości w Krakowie. Sprawę opisał "Superwizjer" TVN. Początkowo broniony przez Prawo i Sprawiedliwość, w miarę wychodzenia na jaw kolejnych informacji zaczął być wzywany do złożenia dymisji.

Banaś ma czarny pas karate, przez znajomych nazywany jest pancernym Marianem.

marian banaś

TOK FM PREMIUM

Serwis informacyjny

Tematy