NATO

NATO

NATO - z ang. North Atlantic Treaty Organization, to Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, układ wojskowy zawarty 24 sierpnia 1949, na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Głównym celem istnienia NATO była obrona militarna przed atakiem ze strony ZSRR i jego państw satelickich, od 1955 zorganizowanych w strukturę Układu Warszawskiego. Po rozpadzie ZSRR i rozwiązaniu Układu Warszawskiego (1991) NATO pełni rolę stabilizacyjną, podejmując działania zapobiegające rozprzestrzenianiu konfliktów regionalnych.

W ramach ustaleń na konferencji NATO (Praga 2002), w 2003 zmianie uległa struktura ośrodków decyzyjnych sojuszu. Nowa struktura odchodzi od geograficznego podziału dowództw na rzecz podziału kompetencyjnego. Funkcje operacyjne zostały podzielone pomiędzy nowo powołane Dowództwo Sił Sojuszniczych NATO ds. operacji (ACO) i Dowództwo Sił Sojuszniczych NATO ds. Transformacji (ACT).

Funkcję naczelnego dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych NATO pełni obecnie gen. Curtis Scaparrotti, a sekretarzem generalnym jest Jens Stoltenberg.

nato

TOK FM PREMIUM

Serwis informacyjny

Polecamy

Tematy