Okrągły Stół

Okrągły Stół

Okrągły Stół - używane jako określenie negocjacji prowadzonych od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 r. przez przedstawicieli władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, demokratycznej opozycji oraz strony kościelnej (przedstawiciele Kościoła katolickiego i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego).

Prowadzone były w kilku miejscach, a ich rozpoczęcie i zakończenie odbyło się w siedzibie Urzędu Rady Ministrów PRL w Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie. W obradach wszystkich zespołów, podzespołów i grup roboczych brało udział ok. 717 osób (uczestników, ekspertów i obserwatorów).

Obrady toczone były w trzech głównych zespołach: ds. gospodarki i polityki społecznej, ds. reform politycznych i ds. pluralizmu związkowego. Wśród postanowień znalazły się m.in.: utworzenie Senatu z liczbą 100 senatorów; wybory większościowe (po 2 senatorów z każdego województwa, a w woj. warszawskim i katowickim po 3), utworzenie urzędu Prezydenta PRL, wybieranego przez Zgromadzenie Narodowe na 6-letnią kadencję i dostęp opozycji do mediów.

Wydarzenie to rozpoczęło zmiany ustrojowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, które zakończyły się rozpoczęciem etapu III RP.

okrągły stół

TOK FM PREMIUM

Serwis informacyjny

Polecamy

Tematy