PPK, Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK, Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK, właściwie Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli kapitałowy system dobrowolnego, prywatnego oszczędzania długoterminowego dla pracowników, tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo.

Środki z PPK mają charakter prywatny i podlegają dziedziczeniu. Udział w systemie jest obowiązkowy dla pracodawców, ale jednocześnie dobrowolny dla osób zatrudnionych. Podmioty zatrudniające automatycznie zapiszą do PPK wszystkie osoby zatrudnione w wieku od 18 lat do ukończenia 55 lat, ale pracownik może w każdej chwili odstąpić od udziału w systemie, składając pracodawcy deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Konto prowadzi instytucja finansowa wybrana przez pracodawcę w porozumieniu z pracownikami. Nadzór nad PPK w zakresie działalności instytucji finansowych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Kontrola podmiotów zatrudniających należy do zadań Państwowej Inspekcji Pracy.

ppk

TOK FM PREMIUM

Serwis informacyjny

Tematy