Sejm

Sejm

Sejm to izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej.

Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce. Składa się z 460 posłów, wybieranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i proporcjonalnych, w głosowaniu tajnym. Kadencja Sejmu, zgodnie z Konstytucją, trwa 4 lata, począwszy od dnia pierwszego posiedzenia nowo wybranego Sejmu i trwa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji. Sejm obraduje ciągle, pod przewodnictwem marszałka. Obecnie funkcję Marszałka Sejmu pełni Marek Kuchciński.

Obrady Sejmu są jawne. Posiedzenia Sejmu odbywają się zazwyczaj co drugi lub co trzeci tydzień (tzw. tydzień sejmowy). Dłuższe przerwy zdarzają się w okresie wakacyjnym oraz świąteczno-noworocznym, a także pomiędzy ostatnim posiedzeniem Sejmu poprzedniej kadencji i pierwszym posiedzeniem nowej kadencji. Urzędem wspierającym Sejm i jego organy w zakresie prawnym, organizacyjnym, finansowym i technicznym jest Kancelaria Sejmu. Obrady odbywają się w kompleksie sejmowym znajdującym się w Warszawie przy ulicy Wiejskiej 4/6/8.

sejm

TOK FM PREMIUM

Serwis informacyjny

Polecamy

Tematy