Sondaż

Sondaż

Sondaż - rodzaj badań statystycznych mający na celu określenie preferencji danej grupy ludności.

Sondaż polega na zbieraniu danych (dotyczących posiadanych informacji, opinii, postaw, motywów i oczekiwań) od członków zbiorowości lub od osób wchodzących w skład prób reprezentatywnych dla tych zbiorowości przy zastosowaniu kwestionariusza ankiety lub wywiadu. Nie daje on pełnego obrazu, a jedynie przybliżony wynik. Stanowi jednak silny wyznacznik trendu.

Stosowany jest w wielu dziedzinach, m.in. w handlu, do badania preferencji konsumentów, w okresie poprzedzającym wybory (sondaż wyborczy). Prawidłowo przeprowadzony sondaż powinien uwzględniać różne grupy społeczne, wiekowe i zawodowe.

W Polsce badaniem opinii publicznej i przeprowadzaniem sondaży zajmuje się wiele wyspecjalizowanych firm, m.in. Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), TNS Polska, PBS czy GfK Polonia.

sondaż

TOK FM PREMIUM

Serwis informacyjny

Najnowsze podcasty

Więcej podcastów

Tematy