Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny to polski sąd konstytucyjny, organ władzy sądowniczej.

Trybunał Konstytucyjny został utworzony w 1982 r. i rozpoczął działalność orzeczniczą w 1986 r. Jego podstawowym zadaniem jest sądowa kontrola konstytucyjności prawa: kontrolowanie zgodności norm prawnych niższego rzędu (rangi ustawowej lub podustawowej) z normami prawnymi wyższego rzędu, przede wszystkim z Konstytucją i niektórymi umowami międzynarodowymi (tzw. sąd prawa). Jego siedziba znajduje się w Warszawie przy al. Jana Chrystiana Szucha 12a.

W czerwcu 2015 r. Sejm VII kadencji uchwalił nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym normującą m.in. wybór przez Sejm tej kadencji następców wszystkich sędziów TK, których kadencja upływała w tym samym roku. Sejm dokonał wyboru pięciu sędziów na 102. posiedzeniu w dniu 8 października 2015 r., a Sejm VIII kadencji kolejnych pięciu na 3. posiedzeniu 2 grudnia 2015 r. To wywołało kryzys w funkcjonowaniu sądu konstytucyjnego i doprowadziło do licznych demonstracji w całej Polsce. Ponadto w grudniu 2017 r. Komisja Europejska zawnioskowała do Rady Unii Europejskiej o stwierdzenie istnienia "wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia zasady praworządności".

trybunał konstytucyjny

TOK FM PREMIUM

Serwis informacyjny

Najnowsze podcasty

Więcej podcastów

Tematy