Unia Europejska

Unia Europejska

Unia Europejska to gospodarczo-polityczny związek 28 demokratycznych państw europejskich.

Powstała 1 listopada 1993 roku na mocy podpisanego 7 lutego 1992 r. traktatu z Maastricht jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Unia, zgodnie ze swoimi deklaracjami z Kopenhagi i Madrytu, otwarta jest na każde demokratyczne państwo europejskie o rozwiniętej gospodarce rynkowej. Opiera się na wykształceniu odrębnej od władz krajowych administracji wykonawczej szczebla unijnego na czele z Komisją Europejską. Funkcje prawodawcze skupia Rada Unii Europejskiej, czyli ministrowie poszczególnych sektorów. W procesie legislacji bierze także udział wybierany w wyborach powszechnych Parlament Europejski. Trójpodział władzy dopełnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, będący swoistym Trybunałem Konstytucyjnym i Sądem Najwyższym.

Charakterystyczne dla organizacji międzynarodowej są spotkania szefów rządów i głów państw - tutaj w formie zinstytucjonalizowanej Rady Europejskiej, na której czele stoi jej przewodniczący.

unia europejska

TOK FM PREMIUM

Serwis informacyjny

Polecamy

Tematy