Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego to akt wyboru, w drodze głosowania, przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej swych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego (eurodeputowanych).

W Polsce wybory posłów do Parlamentu Europejskiego nadzoruje Państwowa Komisja Wyborcza. Inaczej niż w wyborach do Sejmu, podział mandatów pomiędzy uprawnione komitety wyborcze dokonywany jest w skali całego kraju według metody D’Hondta, zaś rozdział mandatów przypadających komitetom wyborczym pomiędzy listy kandydatów dokonywany jest metodą największych reszt (metodą Hare’a-Niemeyera).

Główne zasady wyborów oraz pozycja prawnoustrojowa Parlamentu Europejskiego określone są w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską, zaś szczegóły regulowane są na poziomie państw członkowskich. W Polsce regulacje prawne dotyczące wyłaniania składu Parlamentu Europejskiego zawarte są w Kodeksie wyborczym. W odróżnieniu od wyborów do Sejmu, liczba posłów wybranych w poszczególnych okręgach wyborczych zależy od rozkładu głosów.

Prawa wyborcze przysługują wszystkim obywatelom polskim, a także obywatelom innych państw członkowskich stale zamieszkujących w Polsce, ujętym w stałym rejestrze wyborców.

Więcej o działalności Parlamentu Europejskiego i samej Unii Europejskiej w Magazynie Europejskim w TOK FM.

wybory do Parlamentu Europejskiego

DOSTĘP PREMIUM

Serwis informacyjny

Tematy