Wybory samorządowe

Wybory samorządowe

Wybory samorządowe to wybory do organów przedstawicielskich, zarządzających, wykonawczych i kontrolnych w organizacjach samorządowych.

W Polsce przeprowadza się wybory członków organów jednostek samorządu terytorialnego: rad gmin (również rad miast na prawach powiatu), rad powiatów, sejmików województw oraz jednoosobowych organów wykonawczych gmin - wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Kadencja poszczególnych organów trwa 5 lat, po tym okresie wybory są przeprowadzane ponownie.

Wybory samorządowe w 2014 r. po raz pierwszy zostały przeprowadzone według ustawy z 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy. Natomiast w 2018 r. odbyły się wybory samorządowe, które zostały zarządzone przez premiera Mateusza Morawieckiego. W wyborach tych wybierani byli wójtowie gmin, burmistrzowie, prezydenci miast oraz radni dzielnicowi Warszawy, gminni (w tym miejscy), powiatowi i wojewódzcy.

wybory samorządowe

TOK FM PREMIUM

Serwis informacyjny

Najnowsze podcasty

Więcej podcastów

Tematy