Pierwsze dane ze spisu: coraz więcej kobiet w Polsce

W ciągu ostatnich ośmiu lat ludność Polski zwiększyła się o 100 tys. Coraz więcej jest kobiet i osób z wyższym wykształceniem - to pierwsze dane z Narodowego Spisu Powszechnego.
Jest nas 38 milionów 300 tysięcy - takie są wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, który został przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca tego roku. Jest nas więcej o blisko 100 tysięcy więcej w porównaniu z ostatnim spisem, który odbył się w 2002 roku, ale - jak mówią przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego - wszystko wskazuje na to, że do 2030 roku liczba ludności Polski zmniejszy się. Stanie się tak między innymi z powodu starzenia się społeczeństwa.

Spis po raz pierwszy pokazuje też inną ciekawą informację - liczbę ludności rezydującej, która jest o ponad milion mniejsza od liczby ludności faktycznie zamieszkałej w Polsce - wynosi 37 milionów 200 tysięcy osób. Pokazuje ona różnicę między liczbą Polaków przebywających za granicą a liczbą imigrantów przebywających w Polsce.

Ze wstępnych danych spisu wynika poza tym, że większość z nas mieszka w miastach - blisko 60 procent, ale liczba ta w porównaniu z ostatnim spisem zmniejsza się. Jest to związane między innymi z przeprowadzkami z dużych ośrodków miejskich na obrzeża miast, które należą już do terenów administracyjnie wyodrębnionych jako wiejskie. Najwięcej osób mieszka w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim, najmniej - w opolskim, lubuskim i podlaskim.

W Polsce zwiększa się różnica między liczbą kobiet i mężczyzn - na stu panów przypada już 108 pań. Jesteśmy coraz bogatsi i coraz lepiej wykształceni.

W porównaniu z ostatnim spisem, liczba osób z wyższym wykształceniem zwiększyła się o 9,9 procent - wynosi obecnie 17,5 procent. Na podobnym poziomie jak w 2002 roku kształtuje się liczna osób z wykształceniem średnim - 33 procent. Znacząco za to obniża się liczba osób z wykształceniem podstawowym i podstawowym nieukończonym.

Pełne wyniki spisu zostaną przedstawione w przyszłym roku.

DOSTĘP PREMIUM