Erasmus bankrutuje? Fundacja: Spokojnie, pieniądze na nowy rok akademicki już są

?Program Erasmus, nie jest w chwili obecnej zagrożony brakiem płynności finansowej. Uczelnie dysponują aktualnie funduszami na całkowite sfinansowanie mobilności studentów i wykładowców w semestrze zimowym i letnim 2012/13" - podaje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji odpowiedzialna w Polsce za ten program. Uspokaja, że doniesienia o bankructwie programu są nieprawdziwe, choć nakłady na lata 2014-2020 mogą być niższe niż planowane przez KE.
Media w całej Europie informują, że za tydzień Komisja Europejska ma ogłosić bankructwo programu Socrates/Erasmus z powodu cięć budżetowych w poszczególnych państwach członkowskich.

Wg FRSE sytuacja tego programu nie odbiega od sytuacji innych programów unijnych. Pieniądze na wymiany w rozpoczynającym się właśnie roku akademickim są zapewnione.

"Zgodnie z harmonogramem płatności ustalonym w umowie na rok 2012 Komisja Europejska przekazała wszystkie zaplanowane środki na działania zdecentralizowane w programie 'Uczenie się przez całe życie', w tym na program Erasmus. FRSE wypłaciła już uczelniom 80 proc. zakontraktowanych środków tytułem zaliczek na wyjazdy studentów i kadry akademickiej w roku 2012/2013. Oznacza to, że uczelnie dysponują aktualnie funduszami na całkowite sfinansowanie mobilności studentów i wykładowców w semestrze zimowym i letnim 2012/13" - czytamy w oświadczeniu Fundacji.

Komisja Europejska ma też zamiar zwiększyć środki na wymiany w ramach Erasmusa: "Według zapewnień Komisji Europejskiej służby budżetowe prowadzą działania, które powinny doprowadzić do zwiększenia finansowania tego najbardziej popularnego programu edukacyjnego. Aktualnie prowadzone są negocjacje budżetowe dla kolejnej fazy programów na lata 2014-2020. W propozycjach dotyczących nowego programu edukacyjnego, przedstawionego pod roboczą nazwą 'Erasmus dla wszystkich', Komisja Europejska zapowiedziała zwiększenie o 70 proc. środków na działania edukacyjne. Biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną i budżetową krajów członkowskich Unii Europejskiej, należy liczyć się z ustaleniem nakładów na programy edukacyjne na niższym poziomie. Nadal jednak priorytetem pozostanie mobilność edukacyjna postrzegana jako skuteczny sposób zwiększania szans młodych ludzi na rynku pracy".

Program Erasmus jest realizowany od 25 lat, Polska bierze w nim udział od 1998 r. - obecnie uczestniczy w nim ponad 200 naszych uczelni. Z pieniędzy programu finansowane były przede wszystkim stypendia dla wyjeżdżających.

Więcej o:

DOSTĘP PREMIUM

Serwis informacyjny