ASP nie przyjęła go na studia, bo odmówił złożenia ślubowania. "To wyraz naszej autonomii"

Grzegorz Gilewicz nie został przyjęty w poczet studentów gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, bo odmówił ślubowania wierności ideałom humanizmu i demokracji. Dziś ASP tłumaczyła się ze tej decyzji przepisami i swoim obowiązkiem kształcenia studentów w duchu poszanowania "dla praw człowieka i demokracji".
Gilewicz ze świetnym wynikiem dostał się na kierunek grafiki na gdańskim ASP. We wrześniu otrzymał jednak do podpisania komplet dokumentów, w tym pismo ze ślubowaniem, w którym miał przysiąc m.in. wierność "ideałom humanizmu i demokracji". Nie zgadzając się z nimi poprosił uczelnię, aby zwolniła go z obowiązku składania przysięgi. Akademia odmówiła.

Eksperci komentowali to w "Rzeczpospolitej", która jako pierwsza opisała historię, jako możliwe naruszenie konstytucyjnie gwarantowanej wolności sumienia.

"Rektor nie ma prawnych możliwości modyfikacji treści ślubowania"

Dziś przedstawiono nam oficjalne stanowisko uczelni w tej sprawie. W oświadczeniu prorektora ds. kształcenia i spraw studenckich Jarosława Szymańskiego czytamy, że wyłączenie z treści ślubowania fragmentu nt. "wierności ideałom humanizmu i demokracji" było niemożliwe ze względu na "integralność treści ślubowania". "Rektor nie ma prawnych możliwości modyfikacji ślubowania lub wyrażenia zgody na złożenie ślubowania bez określonego fragmentu tekstu".

Szymański odniósł się też do definicji spornych pojęć: "Koncepcja humanizmu mieści się nie tylko w sferze politycznej (demokracja), ale i etycznej. (...) Jedną z zasadniczych wartości poznawczych humanizmu jest prawda. Dochodzenie do niej nie oznacza jej relatywizacji, ale ciągle jej szukanie".

Przedstawiciel ASP wyjaśnił też, że uczelnia ma obowiązek wychowania swoich studentów "w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka". Zgodnie z prawem, jak podaje prorektor Akademii, każda uczelnia ma prawo do "samodzielnego określenia treści ślubowania, która zobowiązana jest złożyć dana osoba przyjęta na studia, aby nabyć prawa studenta. Jest to wyraz autonomii uczelni jako szkoły wyższej".

DOSTĘP PREMIUM