Reklama Allegro obraża katolików? KRRiT żąda przerwania emisji

Przewodniczący KRRiT wezwał stacje radiowe, które nadawały reklamę Allegro, do "natychmiastowego zaprzestania emisji". W liście do szefów stacji tłumaczył, że "nie podobało się to słuchaczom". Wiadomo, że przeciwko reklamie protestował Komitet "Pro Polonia", który wcześniej domagał się odwołania koncertu Madonny.
"Informuję, że analiza reklamy portalu Allegro wyemitowanej w listopadzie 2009 wykazała naruszenie przepisów obowiązujących nadawców w zakresie działalności reklamowej. W wyżej wymienionej reklamie wykorzystano melodię kolędy "Wśród nocnej ciszy", co spotkało się ze skargami słuchaczy. Zgodnie z tradycją polskiej kultury pieśni religijne mają istotne znaczenie i olbrzymi wymiar dla kształtowania zwyczajów rodzinnych i więzi społecznych" - czytamy w liście przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Kołodziejskiego.Pismo trafiło do redaktor naczelnej Radia TOK FM Ewy Wanat. Zdaniem przewodniczącego KRRiT "reklama w tej formie" jest sprzeczna z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji, które nakazują szanowanie religijnych słuchaczy, "a zwłaszcza chrześcijański system wartości".

- Po organach wymienionych w konstytucji spodziewałbym się większej wiedzy i lepszego uzasadnienia prawniczego. Tutaj jest to niezwykle lakoniczne i trudno stwierdzić, dlaczego KRRiT podejmuje taką, a nie inną decyzję - komentuje Maciej Bernat z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Prawnik zwraca uwagę, że nie wiadomo, kto protestował przeciwko reklamie. - Czy była to jedna osoba czy kilka? Na pewno będzie tak, że niektóre reklamy będą godziły w przekonania czy uczucia religijne niektórych osób. Wydaje mi się, że nie w każdym przypadku musi się to kończyć decyzją zakazująca reklamy - mówił Bernat.

"Powinni szanować nasze obyczaje"

Przeciwko reklamie protestował Komitet Obrony Wiary i Tradycji Narodowych "Pro Polonia", które zasłynęło sprzeciwem wobec warszawskiego koncertu Madonny. - Skandale Allegro wobec katolików nikogo już nie zaskakują. Posłużenie się tak bogatą w treści teologiczne i mistyczne kolędą było chyba jakimś nietaktem i brakiem szacunku dla katolików - mówi szef komitetu Marian Brudzyński.

"Pro Polonia" w sprawie reklamy wysłała list do Allegro. - Kapitał większościowy w spółce będącej właścicielem portalu jest zagraniczny - obcy kulturze łacińskiej. I to też daliśmy im pod rozwagę, że powinni szanować nasze obyczaje, naszą tradycje w przeciwnym wypadku to barbarzyństwo - stwierdził Brudzyński.

Dlaczego reklama Allegro może obrażać katolików?


Allegro samo wycofało reklamę. Teraz zamiast melodii "Wśród nocnej ciszy" w reklamie wykorzystano popularne "Jingle Bells".

DOSTĘP PREMIUM