"Rz": Wyrok ws. Komisji Majątkowej zapadnie w marcu

PRZEGLĄD PRASY. 8 marca Trybunał Konstytucyjny ogłosi, czy Komisja Majątkowa, która zwracała Kościołowi majątek bezprawnie odebrany mu w czasach PRL, działała zgodnie z ustawą zasadniczą - dowiedziała się "Rzeczpospolita".
Z informacji gazety wynika, że Trybunał zbierze się w pełnym 15-osobowym składzie. Gdy będzie obradował, komisja nie będzie już istniała. Przepisy o jej likwidacji weszły bowiem w życie 1 lutego, a jej rozwiązanie nastąpi 1 marca.

Trybunał zajmie się wnioskami Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Rzecznika Praw Obywatelskich, w których ich autorzy zwracają uwagę na brak możliwości odwołania się od orzeczeń komisji do wyższej instancji, oraz na to, że nie było kryteriów powoływania członków komisji. Jeśli Trybunał uznałby niekonstytucyjność tych przepisów to - zdaniem ekspertów pytanych przez "Rzeczpospolitą" - niekoniecznie oznaczałoby to możliwość dochodzeń odszkodowań przez samorządy uważające się za pokrzywdzone przez komisję.

Ksiądz profesor Dariusz Walencik z Uniwersytetu Opolskiego, ekspert w dziedzinie prawa wyznaniowego, zwraca uwagę, że aby samorządy mogły dochodzić swoich praw, to Trybunał musiałby ogłosić wyrok z mocą wsteczną. Teoretycznie też - jego zdaniem - mógłby w swoim wyroku wyłączyć możliwość dochodzenia ewentualnych odszkodowań przez jednostki samorządu.

Więcej na ten temat - w "Rzeczpospolitej".

Rząd: Niech komisje regulacyjne skończą prace. Jak Komisja Majątkowa >>>

DOSTĘP PREMIUM