Prawie połowa Ukraińców chce integracji z UE

46 proc. Ukraińców opowiada się za wejściem swojego kraju do Unii Europejskiej. Najwięcej zwolenników jest wśród młodzieży ze wszystkich regionów kraju. Co trzeci Ukrainiec nie chciałby, aby jego kraj integrował się ze Wspólnotą.
Najwięcej zwolenników członkostwo w Unii Europejskiej ma na zachodzie i w centrum. Na wschodzie kraju i na południu przeważają przeciwnicy. Jednak, jak zauważa socjolog Iryna Bekeszkina, nawet tam w grupie wiekowej 18 - 29 lat przeważają zwolennicy wejścia Ukrainy do Wspólnoty. Ponad połowa opowiada się za członkostwem, a jedna piąta jest jemu przeciwna. - Unia Europejska to jednoznacznie wybór młodzieży - podsumowuje Iryna Bekeszkina.

Członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej to dla obywateli tego kraju przede wszystkim podwyższenie poziomu życia na Ukrainie, a także możliwość wyjazdów za granicę. Ten ostatni argument znalazł się także wśród negatywnych efektów ewentualnego członkostwa. Ukraińcy obawiają się, ze wielu obywateli po prostu wyemigruje.

Dziś w ukraińskiej stolicy odbędzie się szczyt Ukraina - Unia Europejska. Miała na nim być parafowana umowa stowarzyszeniowa Kijowa i Brukseli. Nie dojdzie jednak do tego w związku z prześladowaniami politycznymi opozycji i dziś prawdopodobnie zostanie ogłoszony jedynie koniec negocjacji na temat tego porozumienia. To, czy zostanie ono w przyszłości parafowane, a następnie podpisane zależy od stanu demokracji na Ukrainie.

Więcej o:

DOSTĘP PREMIUM