Raport TI: korupcja w Polsce coraz mniejsza, ale...

Polska jest w grupie państw Europy Środkowo-Wschodniej, które od wejścia do Unii poczyniły znaczne postępy w walce z korupcją, ale wciąż mają duże luki w prawie, a ich organizacje obywatelskie pozostają słabe - wynika z nowego raportu Transparency International.
W opublikowanym wczoraj raporcie organizacja podkreśla, że Estonia, Litwa, Polska i Słowenia znacząco wzmocniły mechanizmy przeciwdziałania korupcji, jednak wciąż istnieje wiele poważnych uchybień, które należy usunąć, aby walka z korupcją była prowadzona w sposób skonsolidowany. Według raportu Łotwa przewyższa sąsiadów i ma ogólnie silny system mechanizmów antykorupcyjnych.

TI podkreśla, że szczególnie kraje z południa Europy - Grecja, Włochy, Hiszpania i Portugalia - zmagają się z korupcją na dużą skalę. Wynika ona z przeprowadzanych na granicy prawa nieetycznych praktyk, wspieranych przez niejasne regulacje ws. lobbingu, handlowania wpływami i bardzo bliskich powiązań sektorów prywatnego i publicznego.

Pod względem przejrzystości przepisów sprzyjających zapobieganiu korupcji przodują Dania, Norwegia i Szwecja. Za nimi uplasowała się grupa państw takich jak Niemcy, Finlandia, Szwajcaria i Wielka Brytania.

Badanie TI przeprowadzone pod nazwą Krajowy System Uczciwości ocenia 25 krajów europejskich pod względem odporności ich instytucji na korupcję i postępów czynionych w walce z tym procederem. Badanie jest przeprowadzane w ramach inicjatywy popieranej przez Komisję Europejską.

DOSTĘP PREMIUM