Rekordowo niska liczba narodzin w Niemczech

Tak niskiego wyniku jeszcze nie było. Od czasu drugiej wojny światowej w Niemczech nie urodziło się tak mało dzieci.
Federalny Urząd Statystyczny w Weisbaden opublikował statystyki na rok 2009. Okazało się, że na jedną kobietę średnio przypada 1,36 dziecka. Jest to jeden z najniższych wyników w Europie. Mimo to Niemcy wciąż pozostają jednym z najbardziej ludnych krajów Starego Kontynentu.

Wziąwszy pod uwagę fakt, jak bardzo rozbudowana jest w tym kraju opieka socjalna, np. urlop wychowawczy oraz wysoki zasiłek macierzyński, jest to bardzo zaskakujący wynik. Jako główną przyczynę tego zjawiska podaje się zbyt małą ilość kobiet w wieku rozrodczym. Standardowo są to kobiety pomiędzy 15 a 49 rokiem życia. Oznacza to, ze w latach 50-tych rozpoczął się proces, którego skutki obserwujemy dzisiaj.

Od połowy lat 70-tych ilość narodzin zaczęła powoli spadać

W 2009 roku na świat przyszło tylko 665 tysięcy niemieckich dzieci. To o 17 tysięcy mniej niż w poprzedzającym ten wynik roku. Niemcy znajdują się w czołówce najbardziej licznych krajów europejskich jednak od połowy lat 70-tych ilość narodzin zaczęła powoli spadać. Wówczas na świat przychodziło 1,4 miliona dzieci rocznie.

Po drugiej wojnie światowej liczba ludności Niemiec wynosiła 63 miliony obywateli. Do 1964 roku liczba ta wynosiła już 75 milionów. Obecnie statystyki podają, iż ten kraj zamieszkuje ok. 83 milionów ludzi. Wynik ten jednak nie jest tylko związany z przyrostem naturalnym. Duży wpływ na tę liczbę miały kolejne fale emigracyjne m.in.: z Turcji.

Dlaczego spada?

Zasadniczo spadek liczby narodzin identyfikuje się z czynnikami takimi jak: wojna, epidemia, kataklizm. W tym przypadku jednak socjologowie podkreślają, że jest to obecnie cecha charakterystyczna większości wysoko rozwiniętych krajów europejskich. Początkowo, wraz ze wzbogacaniem się społeczeństwa współczynnik narodzin wzrasta, by później powoli spadać. Z takimi samymi problemami borykają się Austria i Włochy. Wyjątek stanowią Irlandia i Francja.

DOSTĘP PREMIUM