Starożytny tunel pod Jerozolimą znów dostępny

Po siedmiu latach prac archeologicznych i odkopywaniu przejścia łączącego Stare Miasto ze Wschodnią Jerozolimą - tunel, który ma ponad 2000 lat, został udostępniony dla turystów. A łatwo nie było - mieszkający nad wykopaliskiem ludzie podali inicjatorów projektu do sądu.
Tunel został odkryty podczas badań archeologicznych przeprowadzonych na terenie Jerozolimy. Ponad 2000 lat temu służył mieszkańcom tego miasta za kanał odwadniający ulice po opadach deszczu. Władze odpowiedzialne za ochronę zabytków kulturowych zadecydowały, że zostanie on odkopany i udostępniony turystom.

"Tunel niszczy fundamenty naszych domów"

Przez pierwsze 5 lat prace renowacyjne przebiegały bez większych problemów. W 2009 roku jednak osoby mieszkające nad tunelem złożyły skargę w sądzie - według nich "kopanie powoduje, że fundamenty naszych domów niszczeją".

Sąd Najwyższy kilka miesięcy później odrzucił prośbę o wstrzymanie prac. - Nie kwalifikujemy tego, jako tworzenie czegoś nowego, tylko odnawianie miejsca, które cały czas tam było - argumentowali sędziowie.

DOSTĘP PREMIUM