Komorowski znów liderem rankingu zaufania, za nim Sikorski i Kalisz

Według sondażu CBOS spośród polityków największym zaufaniem Polaków cieszył się we wrześniu Bronisław Komorowski. Z badania wynika, że ufa mu 67 proc. ankietowanych, a więc trochę mniej niż w sierpniu (spadek o 4 pkt. procentowe).
Drugie miejsce wśród najczęściej darzonych zaufaniem polityków zajmuje szef MSZ Radosław Sikorski (47 proc.). Na trzeciej pozycji zaś lokuje się polityk SLD Ryszard Kalisz (46 proc.). Nieco ponad dwie piąte badanych (42 proc.) ma zaufanie do wicepremiera i szefa koalicyjnego PSL Waldemara Pawlaka.

Największą nieufność ankietowanych budził we wrześniu Janusz Palikot (51 proc.). Drugi na tej liście był prezes PiS Jarosław Kaczyński, do którego brak zaufania deklarowało 49 proc. badanych przez CBOS. Do ścisłej czołówki tego rankingu od dłuższego już czasu zalicza się także premier Donald Tusk. Nieufność do szefa rządu wyraża obecnie 44 proc. ankietowanych. Relatywnie sporą nieufność niezmiennie budzą również Zbigniew Ziobro (37 proc.) oraz marszałek Sejmu Ewa Kopacz (33 proc.).

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach 5-16 września 2012 roku na liczącej 985 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

DOSTĘP PREMIUM