PiS ma projekt konstytucji. Porównaj go z innymi

PiS zaprezentował dziś swój projekt zmiany konstytucji. Jest radykalniejszy i bardziej kompleksowy niż propozycje PO i PSL. Nie bali się wprowadzić do konstytucji zapisów dotyczących małżeństw homoseksualnych, obecności krzyży w miejscach publicznych oraz aborcji.
Wszystkie partie chcą zmienić konstytucję, ale pomysł każdej z nich idą w innym kierunku. Wszystko zależy od tego, gdzie czują się silniejsze. Tak więc PO chce wzmocnienia roli premiera, PiS prezydenta, a PSL samorządów. Ludowcy przygotowali już projekt zmian. PO na razie dyskutuje, które z zaproponowanych przez tę partię pomysłów powinno znaleźć się w ich ostatecznym projekcie.

Dziś natomiast Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej zarysy "konstytucji IV RP". Zobacz, jakie zmiany proponuje ta partia i inne.

Nowy projekt konstytucji według PiS


ObszaryPiSPSLPO
PrezydentWzmocnienie roli głowy państwa. Ogłasza w porozumieniu z rządem kierunki rozwoju państwa. Prezydent na czele rady ds. sądownictwa. Może w większej ilości okoliczności rozwiązać Sejm, np. do roku po swoim wyborze. Ma być zwierzchnikiem służby cywilnej. Prezydent zyskuje też możliwość zablokowania nominacji na niektóre stanowiska. "Ma prawo, według swojego uznania, osobiście reprezentować Rzeczpospolitą Polską w rokowaniach z przedstawicielami innych państw oraz w organizacjach międzynarodowych".Prezydent ma prawo weta, ale Sejm może je odrzucić zwykłą większością głosów.Ograniczenie władzy prezydenta, żeby pełnił tylko funkcję reprezentacyjną. Ograniczenie prawa weta. Sejm będzie mógł odrzucić je bezwzględną większością głosów.
RządCo roku w parlamencie przedstawia opis swoich działań w dziedzinie walki z przestępczością, zwłaszcza z nieprawidłowościami w administracji publicznej. Zakaz pełnienia innych funkcji przez członka Rady Ministrów.Premier przejmuje od prezydenta możliwość mianowania i odwoływania przedstawicieli polski zagranicą.Wzmocnienie władzy premiera kosztem prezydenta. Wprowadzenie polskiej wersji urzędu kanclerskiego. Będzie m.in. jako jedyny prowadził politykę zagraniczną.
ParlamentZmniejszenie składu Sejmu do 350 parlamentarzystów, a Senatu do 50. Prezydent będzie miał możliwość, za zgodą rządu, wprowadzania rozporządzeń z mocą ustawy. Potem muszą jednak być zatwierdzone przez parlament.Senat składa się z reprezentacji m.in. samorządów terytorialnych, zawodowych, organizacji pozarządowych i przedstawicieli Polonii. Ma prawo przeglądania ustaw w celu sprawdzania skutków ich wprowadzenia. Sejm może odrzucić prawo Unii Europejskiej, jeśli nie naruszy to praw i wolności obywatelskich.Zmniejszenie liczby posłów i senatorów.
SądownictwoLikwidacja KRS a na jej miejsce powołanie rady ds. sądownictwa pod przewodnictwem prezydenta. Zapis o "bezwzględnym zwalczaniu lekceważenia prawa i nadużywaniu władzy publicznej. Większa kontrola władz nad sądami.Brak propozycjiBrak propozycji.
ŚwiatopoglądOchronę życia "od poczęcia do naturalnej śmierci", co może implikować zaostrzenie ustawy antyaborcyjnej. Usunięcie i zakaz używania symboli nazistowskich i komunistycznych. Obrona obecności "symboli i pamiątek kulturalnych i religijnych w sferze publicznej", w tym i krzyży. Wykluczenie legalizacji związków osób tej samej płci. Wprowadzenie Odwołanie do Boga w preambule konstytucji.Brak propozycji.Brak propozycji
ObywatelePaństwo zapewnia darmowe i publiczne: opiekę socjalną, system ochrony zdrowia i szkolnictwo. Wprowadzenie nowej kategorii prawa - prawo do jawności. Otwarcie korporacji.Brak propozycji.Brak propozycji.
Która wersja konstytucji ci się najbardziej podoba?
Więcej o:

DOSTĘP PREMIUM